Aktuellt

SITHS Tillitsramverk har uppdaterats

SITHS tillitsramverk har uppdaterats på fem punkter.

Punkterna som har uppdaterats är:

  • rubrik 4 – Direktansluten organisations förpliktelser
  • rubrik 4.2 – Ansvarig utgivares förpliktelser
  • rubrik 4.2.2 – Utbildning av ID-administratörer
  • rubrik 4.3 – Säkerhetsansvarigs förpliktelser
  • rubrik 9.1 – Ansvarsfördelning

SITHS tillitsramverk hittar du på denna sida:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan