Aktuellt

SITHS lärplattform - Onlineutbildningar för id-administratörer

För att möta upp behovet och efterfrågan på utbildningar för id-administratörer har Secure State Cyber, på uppdrag av Inera, tagit fram en ny digital lärplattform - SITHS lärplattform. Den är godkänd av Inera och uppfyller det krav på utbildning för id-administratörer som ställs i SITHS tillitsramverk.

SITHS lärplattform består av onlineutbildningar som kontinuerligt uppdateras och är tillgängliga för organisationens id-administratörer. Detta för att möjliggöra ett flexibelt, kvalitetssäkrat och löpande lärande för att upprätthålla kvalitet i utgivningsområdet. Utbildningen kan även anpassas till den egna organisations lokala förutsättningar och rutiner.

Secure State Cyber tillhandahåller SITHS lärplattform mot en årsavgift utifrån antal id-administratörer som organisationen har.

För mer information och beställning av SITHS lärplattform, läs på Secure State Cybers webbplats eller skicka ett mejl till info@securestatecyber.com.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan