SITHS certifikatspolicy uppdaterad

SITHS certifikatspolicy är uppdaterad med anledning av Mobilt SITHS.

Den nya versionen finns publicerad under styrande dokument på SITHS egen informationsyta och gäller från och med 1 januari 2022.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan