Aktuellt

Säker digital kommunikation – lägesrapport inför flytten till Digg

Tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, som hittills förvaltats och utvecklats av Inera, kommer senast den 1 april 2024 gå över till Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Annika Liljegren, tjänsteansvarig på Inera, berättar om anslutningsläget, vanliga informationsflöden och vad som händer i och med flytten till Digg.

Säker digital kommunikation, SDK, möjliggör ett säkert och smidigt utbyte av känslig och sekretessklassad information för regioner, kommuner, myndigheter och privata utförare. 

Hur många har beställt och anslutit till SDK hittills?

Över 80 organisationer beställt tjänsten, varav 17 är färdiga i anslutningen till produktionsmiljön där de kan kommunicera och utbyta information med varandra. Vi hoppas att ytterligare organisationer inom kort kan gå från testmiljö till produktion, och vi vet, genom de enkäter vi skickar ut månadsvis till kunder att det är många fler organisationer som är på väg att beställa och ansluta, berättar Annika Liljegren, tjänsteansvarig för SDK på Inera.

Vilka är de vanligaste användningsområdena för de organisationer som kommit igång med SDK?

Bild på Annika Liljegren, tjänsteansvarig på Inera.
Annika Liljegren är tjänsteansvarig för SDK på Inera.

Arbetsförmedlingen och några av Gotlands kommunala förvaltningar var de som kom igång först med Säker digital kommunikation. Flödet mellan Arbetsförmedlingens kundtjänst och Gotlands socialtjänst i deras process att hantera inkomna frågor och utlämnande av uppgifter om arbetssökande har varit vägledande för många kommuner. Men SDK är en tjänst som kan användas i många olika typer av informationsutbyten. Vi ser till exempel att SDK skulle kunna göra stor nytta inom skolväsendet, till exempel i gymnasieantagningen, skolhälsovården och processen när en elev byter skola.  

Hur går det med flytten av SDK till Digg?

– Säker digital kommunikation är en digital infrastruktur och en nationell angelägenhet. Därav beslutade regeringen att Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska förvalta och tillhandahålla SDK. I våras fattade Regeringskansliet beslut om tidsplanen för Diggs övertagande till. Senast 1 april 2024 ska flytten ske. Sedan beslutet blev klart har tjänsteförvaltningen för SDK hos Inera arbetat hårt för att flytten till Digg ska innebära så liten påverkan som möjligt för redan anslutna organisationer. Parallellt har Digg arbetat med att få förvaltning på plats och se till att förutsättningar finns för att tillhandahålla SDK till kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare.

Vad händer fortsatt hos Inera fram till flytten?

Från och med årsskiftet kommer Inera inte släppa några nya uppdateringar i test- och produktionsmiljöerna, men vi kommer fortsatt erbjuda stöd för att hjälpa organisationer som är på gång att ansluta till tjänsten. Eftersom flytten till Digg kommer gå smidigast för de organisationer som redan befinner sig i produktionsmiljön, kommer tjänsteförvaltningen hos Inera prioritera att hjälpa de som befinner sig i våra testmiljöer att hinna ansluta till produktionsmiljön före övergången till Digg.

Vad händer sedan?

– När flytten till Digg är genomförd kommer tjänsteförvaltningen hos Inera stängas och Digg kommer ta över förvaltning, utveckling och fortsatt stöd till organisationer som vill ansluta till SDK. Redan nu finns det möjlighet att kontakta Digg vid frågor och funderingar. Adda, som under hösten tagit fram ett dynamiskt inköpssystem för SDK, kommer även i fortsättningen erbjuda stöd vid upphandling av teknik och tjänster som behövs för att ansluta till SDK.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan