Aktuellt

”Samarbete är enda alternativet för lyckad digitalisering”

Som it-strateg i en liten region insåg hon redan för 20 år sedan att samarbete över organisationsgränserna var avgörande för att utveckla e-tjänster inom vården. Sedan dess har hon jobbat med flera delar i Ineras digitala infrastruktur och vill i sin nya roll som kundansvarig bidra till att alla kommuner kan dra ökad nytta av digitaliseringen med stöd av nationell samordning.

Emma Vintemon har mångårig erfarenhet som bland annat it-strateg i Region Västmanland, nationell samordnare för några av Ineras första e-tjänster på 1177, projektledare för att ta fram Nationella tjänsteplattformen och tjänsteansvarig för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sedan i februari 2023 är hon kundansvarig för små och medelstora kommuner på Inera.

Vilka erfarenheter tar du framför allt med dig från dina tidiga år i yrket?

Emma Vintemon, kundansvarig på Inera.
”Trots brist på tid och resurser hos de små kommunerna möter jag hög kompetens inom digitalisering”, säger Emma Vintemon, kundansvarig på Inera.

– Efter min utbildning inom kommunikation och till viss del programmering jobbade jag runt år 2000 som it-strateg i Region Västmanland där jag är uppvuxen i en liten kommun. Som ansvarig för regionens webbplats och att skapa en katalog med beskrivningar av våra vårdmottagningar blev jag involverad i arbetet med såväl den nationella katalogtjänsten HSA som SITHS för elektronisk identifiering. En digital infrastruktur med enkel och säker inloggning var jätteviktigt för alla medarbetare, men även för invånarna och de e-tjänster som planerades.

– På den tiden var det flera regioner som började ta fram egna lösningar för att till exempel boka tider och förnya recept digitalt, men som liten region hade vi inte råd att bära e-tjänsteutvecklingen själva. Vi började istället samarbeta med Region Stockholm och Mina vårdkontakter som då var helt nytt och lade grunden till dagens nationella e-tjänster på 1177, berättar Emma Vintemon.

Vad lockade dig att börja jobba nationellt på Inera 2008?

– Som regional representant jobbade jag redan mycket nationellt och såg tidigt nyttan med samverkan över regiongränserna. På Inera projektledde jag sedan arbetet med att ta fram Nationella tjänsteplattformen som innebar en effektivisering i utbytet av information mellan olika vårdgivare. Jag var också tjänsteansvarig för 1177.se i samband med att webbplatsen förnyades så att regionerna kunde förflytta all sin kommunikation kring fakta, sjukdomar och hälsoärenden till den gemensamma sidan.

Vad driver dig i din nuvarande roll som kundansvarig för små och medelstora kommuner?

– Samma sak som när jag började jobba i en liten region – att maximera nyttan av digitalisering genom samverkan över organisationsgränserna. Sverige är så litet att vi måste samarbeta. Något annat alternativ finns inte. Det märker jag också i de möten jag hittills haft med kommuner runt om i landet. De uttrycker en stark önskan att jobba bättre och smartare med hjälp av gemensamt överenskomna arbetssätt och standarder.

Vad är utmärkande för de mindre kommunernas behov?

– Brist på tid och resurser. En liten kommun har ju samma bredd av frågeställningar som en stor kommun, men mycket färre individer. Så varje medarbetare och chef har fler frågor på sitt bord och måste behärska fler områden än i stora kommuner. Trots detta möter jag hög kompetens inom digitalisering. Alla kommuner nyttjar idag flera av Ineras tjänster inom den kommunala hälso- och sjukvården som Pascal för läkemdelsförskrivning och Nationell patientöverskikt, NPÖ, för att ta del av journalinformation från regionen.

– Det vi ser bland såväl små som stora kommuner är dock att väldigt få delar sin journalinformation via NPÖ och gör den tillgänglig för andra vårdgivare. Det är ett område där vi tillsammans behöver verka för att fler kommuner även deltar med informationsdelning och blir producenter. Många kommuner efterfrågar också mer färdiga lösningar för just kommunal verksamhet med enkel anslutning så att man kan få tillgång till digitala stödverktygn på ett enkelt sätt.

Vilka möjligheter ser du för Inera att möta behoven framöver?

– Min drivkraft är att vi måste göra saker tillsammans. Med den höga kompetensnivå och starka vilja att samarbeta jag mött hos kommunerna ser jag stora möjligheter att komma förbi de svårigheter som funnits med att implementera ett antal fragmenterade tjänster som inte alltid hänger ihop så snyggt som vi skulle önska.

– Nu finns en väldigt aktiv dialog mellan Inera och kommunerna där vi tar med oss deras erfarenheter och jobbar vidare med nyttoanalyser och paketering av tjänster för just kommunala verksamheters behov. En ambition är också att i allt högre grad underlätta för kommunerna att dra nytta av varandras arbeten, genom att agera sammanhållande kitt och arena för gemensamma lösningar som kommer alla till del.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan