Säker inloggning på 1177

Inloggning på 1177 ska alltid ske från webbplatsen 1177.se. Aldrig via en länk från en annan webbplats. Det är viktigt för att obehöriga personer inte ska kunna komma åt personliga och konfidentiella uppgifter.

Invånare som ska logga in på 1177 ska alltid göra det via webbplatsen 1177.se. Det är viktigt att inloggningen inte sker via en länk på en annan webbplats, även om invånaren där uppmanas till det. Anledningen är att den webbplatsen då kan få tillgång till de personliga och konfidentiella uppgifter som finns om invånaren på 1177.se. Det kan i värsta fall leda till att bedragare kan komma åt information som de inte har behörighet till, och dessutom vidta åtgärdar som inte är godkända av invånaren.

Här finns mer information om hur man loggar in på ett säkert sätt på 1177.se:

Till toppen av sidan