Aktuellt

Språket på 1177.se

1177.se har särskilda riktlinjer för språket. Målet är att språket ska vara lättläst, stärkande, tydligt och riktat till läsaren.

1177 använder du-tilltal och skriver inte ut kvinna, man, pojke eller flicka där det inte behövs. Istället beskrivs den sjukdom, kroppsdel eller funktion det gäller. Det är för att så många som möjligt ska kunna känna igen sig i informationen. Till grund för de språkliga riktlinjerna ligger bland annat språklagen och diskrimineringslagen.

De fyra viktigaste punkterna är:

  • Den som läser texten ska kunna använda informationen på ett bra sätt.
  • Innehållet ska vara utifrån läsarens perspektiv.
  • Innehållet ska vara inkluderande, stärkande och normkritiskt och texterna ska kunna användas av så många som möjligt.
  • Språket ska vara lätt att läsa och förstå. Meningar och ord ska vara enkla.
Till toppen av sidan