Aktuellt

Så går Inera vidare med erbjudandet för kommunal vård och omsorg

Nu har svarstiden gått ut för Ineras erbjudande gällande nya digitala lösningar till stöd för kommunernas vård- och omsorgspersonal. Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp, svarar på frågor om hur initiativen tas vidare.

I höstas gick Inera ut med ett erbjudande som initialt innehöll fyra tjänster riktade till den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Erbjudandet om beslutsstödet ViSam drogs dock tillbaka och Inera kommer under 2023 att undersöka kommunernas intresse av en enklare version av tjänsten. Svarstiden för resterande tre tjänster i erbjudandet gick ut den 15 april. Det handlar om rapporteringsstödet SBAR, Vårdhandboken på lätt svenska och Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård. Gemensamt för dessa tjänster är att de förenklar arbetet för vård- och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus.

Vad händer nu när svarstiden för kommunerbjudandet gått ut?

– Vi sammanställer svaren för respektive erbjudande för att kunna ta ställning till om intresset för varje enskilt initiativ räcker för att kunna gå vidare med eller ej. Om tillräckligt stort intresse finns påbörjas utveckling för att optimera tjänsten för kommunalt bruk, säger Maria Ehrndal, chef för Ineras kommungrupp.

Vilken respons har ni fått från kommunerna under tiden som erbjudandet legat ute?

Maria Ehrndal, sektionschef kommun på Inera.
Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp.

– De informationsmöten och träffar vi haft med kommuner runt om i landet har varit välbesökta och vi har fått många frågor som vi fortlöpande har besvarat och även publicerat på vår hemsida. Vi har bland annat fått feedback runt att det har funnits en del otydligheter då erbjudandet innehöll fyra olika initiativ och ett av dessa krävde beredning tillsammans med alla länets kommuner och regionen för att kunna få full nytta, medan de tre andra kunde hanteras av varje enskild kommun själva. Det har även kommit en del frågor runt hur dessa erbjudanden förhåller sig till redan befintliga tjänster hos Inera och hur tanken är att de ska integreras. All feedback är oerhört värdefull för oss att ta del och lära av inför fortsatt tjänsteutveckling och kommande initiativ riktade mot kommunerna.

Vilka slutsatser har ni hittills dragit av kommunernas respons?

– Svarsfrekvensen på erbjudandet var tyvärr lägre än vi väntat oss. Vi har fått in svar från knappt 40 procent av Sveriges kommuner och bland dessa finns även flera som valt att tacka nej till de initiativ som ingick i erbjudandet. På vissa håll har vi också sett att erbjudandet inte har kommit fram på rätt sätt till verksamheterna i kommunerna. Därför lägger vi nu stort fokus på att utvärdera hur vi förbättrar och utvecklar processen framåt tillsammans med Sveriges 290 kommuner genom det kommunala programrådet, så att nytta kan komma snabbare till den kommunala verksamheten.

Hur jobbar ni vidare med de kommuner som anmält intresse för en eller flera tjänster i erbjudandet?

– Analys pågår nu för att se om vi kan gå vidare med något eller några av erbjudandena trots att få tackat ja i detta första läge. Det skulle kunna ge möjlighet att ansluta till tjänsterna vid senare tillfälle. Beslut om väg framåt kommer att tas före sommaren och återkoppling kommer att ske till de kommuner som visat intresse och tackat ja till erbjudandet så snart väg framåt fastställts.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan