Aktuellt

Röster från årets Vitalis

E-hälsomässan Vitalis i Göteborg lockade tusentals besökare. Inera var på plats och medverkade i över 40 seminarier. Här lyfter några av deltagarna höjdpunkter och spaningar från årets mässa i mitten av maj.

Vad tar du med dig från Vitalis 2024?

Ylva Andersén, tillförordnad affärsområdeschef för verksamhetstjänster 

 Det var roliga dagar där jag hade många intressanta möten och träffade både bekanta och nya kollegor. Spännande att se var att alla har kavlat upp ärmarna lite extra i år när det gäller att visa att vi gör saker tillsammans. Något jag tar med mig är att förslaget om EU-förordningen EHDS (European Health Data Space) fått stor uppmärksamhet. Men jag noterar också att det är mycket fokus på själva lagstiftningen och att vi behöver prata mer om effekterna och nyttan med lagen för att göra kloka val i vad vi prioriterar. 

 

Björn Olars, verksamhetsutvecklare för 1177 stöd och behandling  

– Alltid lika kul att vara på Vitalis och träffa alla man samarbetar med ute i regionerna och andra organisationer som Inera samverkar med, till exempel E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Men det absolut häftigaste jag tar med mig från årets mässa är att se hur väl representerat 1177 stöd och behandling är. Det pratas om det i olika seminarier och workshops. Vi på Inera har hållit seminarier på ämnet men det roligaste är alltid att höra verksamheterna prata om sina lärdomar och framgångar med stöd och behandling. 

 

Oskar Thunman, it-arkitekt  

– Mitt Vitalis i år handlade mycket om framtidens journal, där jag modererade en hel dag om ämnet. I Sverige använder vi digital journalföring sedan många år tillbaka, men kraven ökar på såväl bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet som effektivisering av vårdprocesser och bättre användning av data. Vi pratade om vad det finns för möjligheter med framtidens journal och vad vi behöver göra för att komma dit. 

  

Peter Rosengren, kundansvarig  

– Jag har deltagit i många intressanta samtal gällande införandet av nya vårdinformationssystem i elva regioner. Där har vi de nio Sussa-regionerna som alla kommer byta till Cambio Cosmic och Västra Götalandsregionen som tillsammans med Region Skåne kommer införa Oracle Millenium. Det är ett komplext arbete där en viktig framgångsfaktor är samverkan och att regionerna kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. Frågor som diskuterades var på vilket sätt samverkan sker idag och hur arbetet koordineras när nästan halva Sverige byter vårdinformationssystem kommande år.

 

Hebbah Elgindy-Johnsson, tjänsteansvarig för UMO och Youmo  

Detta var mitt första år på Vitalis och jag höll i ett seminarium tillsammans med kollegor från Inera och Socialstyrelsen. Vi pratade om barn och ungas rätt till hälso-och sjukvård och hur information och digitala tjänster kan vara svåra att förstå och använda. Väldigt intressant att diskutera var hur Inera tillsammans med Socialstyrelsen kan samverka för att anpassa innehållet på 1177 så att det blir mer användarvänligt och tillgängligt för yngre invånare.  

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan