Aktuellt

Röster från Almedalen – ta del av experternas trendspaningar

Ineras trendspaningar tillsammans med experter från branschorganisationer, kommuner och regioner var uppskattade när de livesändes under årets Almedalsvecka i Visby. Ledarskap och samverkan, ekonomiska förutsättningar samt offentlig sektors stora tekniska skuld var några utmaningar som Markus Bylund, it-direktör i Region Gävleborg, lyfte i ett av panelsamtalen.

Panelsamtal med experter i Almedalen
Marie Loob, Region Gotland, Markus Bylund, Region Gävleborg, Sara Lewerentz, Region Jämtland Härjedalen, Patrik Sundström, Inera och Sofie Zetterström, Inera.

Artificiell intelligens, AI, var ett begrepp som florerade på många seminarier under årets Almedalsvecka. Samtidigt lyfte flera experter som deltog i Ineras panelsamtal vikten av att fokusera på digitalisering som stöd för konkret verksamhetsutveckling i välfärden, snarare än trendande begrepp. En utmaning som diskuterades var exempelvis offentlig sektors stora tekniska skuld som försvårar och saktar ner kommuners och regioners digitaliseringsarbete. Markus Bylund ger sin bild av läget.

– Vi sitter fast i gamla system och har ett stort behov av att byta ut samt nyutveckla för att bättre kunna möta invånarnas behov. I regionerna är detta särskilt utmanande just nu eftersom det ekonomiska läget är ansträngt samtidigt som det finns stora förväntningar på nyutveckling. Här blir ledarskapet oerhört viktigt, vi måste prioritera och vi kan tyvärr inte göra allt samtidigt, säger Markus Bylund.

Högt upp på agendan stod även Sveriges nationella digitala infrastruktur och de regeringsuppdrag som E-hälsomyndigheten har fått inom området. Bland annat ska E-hälsomyndigheten ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso-och sjukvården.

Ineras tf vd Patrik Sundström, som också deltog i panelsamtalet, delar några tankar kring regeringsuppdraget.

– Det är bra och efterlängtat att regeringen aviserar en ambition att stödja vårdens digitalisering. Samtidigt har Sverige redan idag en av världens mest utbyggda nationella digitala infrastrukturer just för hälso- och sjukvården. Här har vi som nation en gyllene möjlighet att med regeringens engagemang ta nästa kliv genom att bygga vidare på det som regionerna och Inera investerat i och som skapar värde varje dag, men även få på plats delar som saknas, säger Patrik Sundström.

Även Markus Bylund är inne på vikten av brett samarbete som en av framgångsfaktorerna.

– Även om förslaget på en färdplan bara är startpunkten så ser jag positivt på att kommuner, regioner, stat och näringsliv samlas kring en gemensam bild av nuläget och de behov som finns för att flytta fram positionerna. Det kommer krävas insatser från alla möjliga huvudmän, säger Markus Bylund.

Patrik Sundström framhåller också behovet av tydligare styrning från lagstiftarens sida, som en viktig ingrediens för att förbättra vårdens informationsutbyte.

– I sammanhanget vill jag även knyta an till det Markus lyfter om behovet av att modernisera it-miljöer lokalt och regionalt. Investeringar i nya lösningar är tillsammans med en tydligare styrning från lagstiftaren de två insatser som har störst betydelse för att förbättra informationsutbytet inom och mellan vårdgivare. Det är idag en väldigt svag legal styrsignal eftersom informationsutbyte är fullt frivilligt för vårdgivare, fortsätter Patrik Sundström.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan