Aktuellt

Produktnummer blir synligt i SITHS Admin

Som ett led i övergången till en ny generation av kort kommer SITHS Admin uppdateras för att visa kortets produktnummer.

Från och med ordinarie servicefönster i oktober 2021 går det att söka upp en person i SITHS Admin och markera ett av dennes kort för att se kortets produktnummer, vilket kan användas för att förstå vilken generation av SITHS-kort personen har.

Skärmbild från SITHS Admin där produktnumret är markerat.
Från och med oktober 2021 går det att se produktnummer i SITHS Admin.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan