Aktuellt

Privata vårdgivare och tillfrisknandebevis (covid)

Privata vårdgivare kan begära tillfrisknandebevis på uppdrag från en patient, till exempel inför resa, i samma webbtjänst som regionerna använder och som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten har förtydligat hur det fungerar för dessa privata aktörer när det gäller krav på SITHS-kort och behörighetsgrundande information i HSA. På detta sätt vill vi också förmedla samma information till våra HSA-anslutna organisationer som ibland får förfrågningar från privata aktörer.

Till toppen av sidan