Aktuellt

Planera för lanseringen av SITHS eID Portal

Alla organisationer som använder SITHS behöver genomföra ett antal viktiga aktiviteter inför lanseringen av SITHS eID Portal i januari 2024.

Lanseringen av SITHS eID Portal kommer att ske mellan den 23 januari klockan 12:00 och den 25 januari klockan 12:00 2024. Under de två dygn som lanseringen pågår kommer det inte vara möjligt att administrera befintliga SITHS-kort eller utfärda nya kort, inklusive reservkort.

För spärrhantering vid förlorat kort under lanseringen, följ denna rutin:

Inför lanseringen måste alla organisationer som använder SITHS snarast göra följande:

  • Uppgradera SITHS eID-appen för Windows till version 2.1. Ladda ner SITHS eID-app för Windows
  • Genomföra IP-adressändringar för den nya PKI-lösningen enligt Ny lösning SITHS PKI
  • Se till att all personal som arbetar under denna period har aktiverade kort innan lanseringen startar.
  • Lämna ut alla beställda kort i nuvarande portalen SITHS Admin innan nedstängning 23 januari.
  • Informera slutanvändarna om förändringen.

Inera har tagit fram denna informationstext som kan användas vid information till slutanvändare: Information till slutanvändare 

Ineras rekommendation är att våra kunder tar hjälp av sin organisations kommunikationsavdelning för att sprida informationstexten till slutanvändarna på bästa sätt. Exempelvis att informationstexten publiceras på organisationens intranät och i andra tillgängliga kommunikationskanaler. Informationstexten som ryms på en A4-sida kan även distribueras till alla verksamhetsansvariga med en uppmaning att den kan skrivas ut och anslås på lämpliga ställen där medarbetarna ser den. Exempelvis vid entréer och i personalutrymmen.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan