Aktuellt

Personligt med Sofie Zetterström om 1177

1177 Vårdguiden har blivit 1177. Kort och gott. Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 på Inera, berättar om vad varumärkesjusteringen innebär och om historiken kring 1177.

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 på Inera. Hon var med och tog fram den första versionen av det som senare skulle bli 1177.

Sofie Zetterström är tydlig. Den nyligen genomförda varumärkesjusteringen från 1177 Vårdguiden till 1177 betyder ingenting. Och så är det med det.

– Vi har bara anpassat oss till verkligheten och hur alla redan uttrycker sig. Ingen säger 1177 Vårdguiden längre, alla säger 1177. Och nu framgår det även i logotypen, säger Sofie.

Sofie var med från början, när allt startade år 1999. Alla regioner hade enats om att gå samman och bilda ett bolag med uppgift att ta fram en webbsida med vårdinformation. Idén kom från början från ett gäng eldsjälar i Linköping som startat ett projekt med samhällsinformation på skärmar som först var tänkta att visas på apotek, men snart ändrades till en webbplats på internet. Regionerna hade ingen direkt kunskap om internet, som då verkligen var i sin linda. Alla tyckte därför att det var en klok idé att starta ett bolag med kompetens att driva detta.

Sofie kallar ibland 1177 för ”sin baby” och var till och med den som kodade den första versionen av 1177. Fast då hette företaget och webbsidan Infomedica. Av vd:n fick hon helt fria tyglar att forma detta utifrån sitt eget huvud. Till en början bestod bolaget av Sofie, vd:n och en sekreterare.

Uppdrag att stärka patientens ställning i vården

Sofie ville börja om från början. Projektwebben kastades ut och en riktig redaktion byggdes upp. Målsättningen var att ge patientens perspektiv i informationen med syfte att stärka patientens ställning i vården. Något som varit en röd tråd sedan dess.

– Vi utgick hela tiden från oss själva i allt vi skrev. Om det var jag, vilken information skulle jag ha velat ha, säger Sofie och påminner om att man på den tiden ansåg att för mycket information kunde skapa oro och att en informerad patient av vissa sågs som ett hot som kunde ställa orimliga krav.

Idag har man insett att det är precis tvärtom. Transparens och informerade patienter som tar ett stort ansvar är snarare en tillgång och ett sätt att klara sjukvårdens utmaningar.

Drabbades av cancer, 31 år gammal

Men det var inte bara en yrkesmässig utmaning som lockade Sofie att tacka ja till jobberbjudandet. Hon hade själv nyligen genomgått en cancerbehandling. Bara 31 år gammal.

– På den tiden fanns ju inget internet, man gick till biblioteket för att få information och jag fick en broschyr om bröstcancer att läsa. Den erfarenheten gjorde att jag hade väldigt mycket tankar kring hur det är att vara patient.

Nu fick hon chansen att bygga det som hon själv hade behövt när hon var sjuk. Cancersjukdomen förändrade livet på många sätt för Sofie. Och 15 år senare fick hon cancer igen.

– Det är klart att det har präglat mig. I många år upptog det mina tankar och min självbild. Det har tvättats bort lite med åren men det ligger ändå där och pyr och gör att jag lever på ett annat sätt. Jag skjuter inte upp saker, jag gör det jag vill. Men det har också gett en hårdhet och bitterhet. Varför just jag? Vi i väst tror att vi är osårbara, att inget kan hända. Jag fick en knäck i det där och jag kände mig lurad. Men man får ett annat perspektiv på livet. Jag tar inte för givet att jag ska bli 90 år men hoppas att få vara med så länge att jag kan få uppleva barnbarn en dag.

30 miljoner besök per månad

Några namnbyten har det blivit genom åren. Infomedica byttes ut till sjukvårdsrådgivningen.se. Namnet 1177 kom till 2010. Då hade även sjukvårdsrådgivningen på telefon tillkommit med numret 1177. Man bestämde sig för att använda samma namn. 

2013 gick 1177 ihop med Vårdguiden, som var ett likadant koncept som 1177. Vårdguiden hade funnits lika länge och var framgångsrikt i Stockholm. För första gången fick invånare i hela Sverige en gemensam tjänst, 1177 Vårdguiden, för råd om vård på webb och telefon. Möjligheten att logga in på 1177.se utvecklades och olika delar tillkom efter hand, exempelvis möjligheten att läsa sin journal och kunna delta i olika stöd- och behandlingsprogram. Det har varit en lång process att utveckla 1177 till vad det är idag.

99 % av svenska folket känner till 1177. 1177.se har mellan 15 och 30 miljoner besök per månad och 9,5 miljoner personer har någon gång loggat in på sajten. Mycket har hänt genom åren. Nätläkarna kom in och ställde befintliga strukturer på ända men bidrog samtidigt till att driva på utvecklingen. Även pandemin har drivit på den digitala utvecklingen.

Nära vård-perspektivet breddar 1177

En viktig milstolpe är nära vård-omställningen. En utredning gjordes av regeringen, som bland annat handlar om att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar. Det är ett övergripande mål för omställningen som pågår inom hela hälso- och sjukvården.

Detta har bidragit till att målbilden för 1177 har breddats. 1177 ska inte bara stödja den första kontakten med vården. Tanken är att knyta ihop hela sjukvården inom både regioner och kommuner. Via 1177 ska du få kunskap, få överblick över din vårdplan, få kontakt med alla som är involverade i din sjuvårdsprocess, möjlighet att boka läkarbesök och så vidare. Målbilden siktar mot 2030. Det ger också möjlighet för regioner och kommuner att använda 1177-varumärket för sina egna tjänster, både egenutvecklade och upphandlade.

– Det är regionernas målbild men Inera kan vara en möjliggörare, ta fram grundförutsättningarna som kommuner och regioner i nästa steg realiserar. 1177 ska bli som ett löfte till invånare, en symbol för den svenska offentligt finansierade sjukvården. Det är en väldigt spännande utveckling, säger Sofie.

1177 – en världsunik satsning

Vad är 1177 om fem år?

– 1177 kommer att vara mer närvarande på fler ställen. 1177 har hittills varit lika med Ineras tjänster men nu har vi en utveckling där regionerna själva utvecklar tjänster inom samma paraply. Med 1177 kopplar vi ihop hela ekosystemet. 1177 ska rymma hela den svenska sjukvården. Erbjudandet och närvaron kommer att bli ännu större. Vi kommer se olika kanaler och olika kommunikationssätt, anpassade efter patientens behov, säger Sofie.

Hon är stolt över 1177. Med rätta får man ju verkligen säga.

– 1177 är en världsunik satsning, inget annat land har så hög kvalitet och tillgänglighet som vi har. Och vi är ensamma om att ha invånarens journal från hela sjukvården helt tillgänglig för patienten. 1177 skapar en konkurrensneutral översikt och samlingsplats, ett fantastiskt sätt att knyta ihop hela vårdprocessen, oavsett vilka aktörer som är inblandade.

1177 och Inera har varit Sofies följeslagare i 23 år.

– Det har verkligen varit en förmån. Det har varit ett givande och tagande och har påverkat mitt liv mycket.

Till toppen av sidan