Aktuellt

Nytt inköpssystem förenklar upphandling av Säker digital kommunikation

Inera och Adda, båda dotterbolag till SKR, har gått hand i hand för att möjliggöra smidig digital informationsdelning i välfärden. För att ge fortsatt stöd till anslutande organisationer håller Adda Inköpscentral på att ta fram ett dynamiskt inköpssystem som förenklar upphandling av teknik som behövs för att komma igång med tjänsten Säker digital kommunikation.

Med tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, kan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare med offentlig finansiering skicka information mellan och inom varandra på ett säkert och digitalt sätt. Inera har sedan 2022 stöttat organisationer i ett särskilt införandeprojekt med avsikt att underlätta anslutningen till den nya infrastrukturen. Även om projektet officiellt avslutades i juni 2023 fortsätter Ineras tjänsteförvaltning med främjande aktiviteter och anslutningsstöd tills dess att tjänsten tas över av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, nästa år.  

För att underlätta upphandling av tjänster för SDK arbetar Adda, i samverkan med Ineras tjänsteförvaltning, för att ta fram ett dynamiskt inköpssystem. Inera och Adda är båda dotterbolag till Sveriges kommuner och regioner, SKR, och samarbetar inom flera områden.  

- I dialogen med kommuner och regioner uttrycks ett behov av stöd vid upphandling av teknik som behövs för att ansluta till SDK. Organisationer behöver anskaffa tre tekniska komponenter - accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient, för att kunna ansluta till tjänsten och därför kan upphandlingsprocessen verka komplex, säger Annika Liljegren, tjänsteansvarig för SDK på Inera.

Adda hjälper offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompentens och erbjuder bland annat ramavtal och stöd vid upphandling. Adda har sedan 2017 arbetat parallellt med Inera med målsättningen att skapa ett ramavtal som skulle finnas på plats när SDK skulle införas.  

Clara Wadman, kategoriansvarig för digitala tjänster på Adda Inköpscentral.

- Vi insåg dock att leverantörerna inte var mogna att svara i en ramavtalsupphandling. Dessutom är SDK ett område som är under stor utveckling och därför är det viktigt att inte begränsa marknaden, exempelvis genom fasta krav och villkor samt ett begränsat antal leverantörer under fyra år. Ett dynamiskt inköpssystem har en högre grad av flexibilitet än ett ramavtal vilket bland annat innebär att nya leverantörer kan tillkomma under inköpssystemets giltighetstid, berättar Clara Wadman, kategoriansvarig för digitala tjänster på Adda.  

Fördelarna för organisationer som vill använda det dynamiska inköpssystemet i sin upphandling av SDK är flera. Clara Wadman poängterar att målsättningen är att organisationer inte ska behöva ägna lika mycket tid åt upphandlingstekniska frågor och administrativa delar.  

- När man som kommun eller region ska påbörja sin upphandling har man nu ett baspaket att utgå ifrån. Det handlar bland annat om ett antal stöddokument relaterade till det dynamiska inköpssystemet, exempelvis en kravkatalog som innehåller grundläggande krav för en lösning för SDK. Dessutom erbjuder vi på Adda individuell rådgivning och handfast stöd vid varje enskild upphandling och kan stötta inom alla delar i framtagandet av upphandlingsunderlag, säger Clara Wadman och framhåller att det spelar ingen roll om man befinner sig på ruta ett i sin anskaffningsprocess eller om man kommit en bit på vägen.  

Det dynamiska inköpssystemet beräknas finnas på plats i slutet av 2023 men organisationer kan redan nu höra av sig till Adda för att få stöd i att förbereda sin upphandling från det dynamiska inköpssystemet.  

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan