Aktuellt

Nya priser för SITHS-kort

Från och med januari 2023 gäller nya priser för SITHS-kort.

Blanketten Beställning kort till organisation - Bilaga 1.1.1 är uppdaterad med de nya priserna som gäller för perioden 1 januari till 30 juni 2023.

Produktnummer Pris 2022 (SEK) Pris 1 jan-30 jun 2023 (SEK)
659 – SIS-kort 132 135
609 – Stående företagskort 117 120
677 – Liggande kort med foto 117 120
631 – Liggande kort utan foto 117 120
616 – Studentkort – liggande med foto 117 120
618 – Studentkort – liggande utan foto 117 120
680 – Konsultkort liggande utan foto 117 120
673 – Reservkort 105 108
674 – Testkort 117 120

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan