Aktuellt

Nya priser för SITHS-kort och porto i januari 2024

Från och med att den nya SITHS eID-portalen lanseras, vilket beräknas ske 25 januari 2024, börjar en ny prislista att gälla för SITHS-kort och porto. Den nya prislistan gäller till och med 30 juni 2024.

Artikel Leveransmetod

Pris per styck
2023 (SEK)

Pris per styck
25 jan-30 jun 2024
(SEK)
709 Stående företagskort med foto (ersätter 609)
777 Liggande kort med foto (ersätter 677)
731 Liggande kort utan foto (ersätter 631)
716 Studentkort – liggande kort med foto (ersätter 716)
718 Studentkort – liggande kort utan foto (ersätter 618)
780 Konsultkort – liggande kort utan foto (ersätter 680)
A-post till
folkbokföringsadress
120 163*
709R Stående företagskort med foto (ersätter 609)
777R Liggande kort med foto (ersätter 677)
731R Liggande kort utan foto (ersätter 631)
716R Studentkort – liggande kort med foto (ersätter 716)
718R Studentkort – liggande kort utan foto (ersätter 618)
780R Konsultkort liggande kort utan foto (ersätter 680)
REK till
folkbokföringsadress
120 231*
773 Reservkort i bunt (ersätter 673) REK till kontor 108 110
731QA Testkort utan foto i bunt (ersätter 674) REK till kontor 120 153
773Q Test reservkort i bunt (ny) REK till kontor N/A 153
Kostnad för porto och distribution av bunt med reservkort/testkort. Bunt reservkort omfattar en försändelse om maximalt 90 kort. REK till kontor 170 170
Ny PUK-kod (pris inkl. distribution + porto)

REK till
folkbokföringsadress

130 130
Abonnemangsavgiften för kommuner, myndigheter och privata aktörer   85/år 89/år**

*Omfattar kort samt porto. Porto följer marknadspriset från Ineras leverantör och kommer att ändras löpande.

**Beräkningen av abonnemangsavgiften för kommuner, myndigheter och privata aktörer kommer, som tidigare kommunicerats, att förändras så att den beräknas utifrån antalet SITHS-användare som har minst ett giltigt SITHS eID. Avgiften faktureras månadsvis.

Observera: Utgivning av 659 – SIS-kort upphör från och med lanseringen av SITHS eID Portal. 

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan