Aktuellt

Nya IP-adresser för spärrkontroll i SITHS Preprod/QA-miljö

Den 16 november 2023 kommer funktioner för kontroll av certifikat utgivna från SITHS Preprod/QA-miljö (CRL, OCSP och AIA-länkar) att byta IP-adresser enligt den plan som tidigare har kommunicerats. Detta gäller alltså certifikat som har utfärdats från SITHS Preprod under rotcertifikatet TEST SITHS e-id Root CA v2.

När IP-adresserna ändras kommer mobilt SITHS eID i QA och testkort samt funktionscertifikat för test utgivna via den temporära rutinen (perioden 15 juni-15 november 2023) att sluta fungera. Organisationer som har beställt testkort samt funktionscertifikat för test under denna period kommer att få nya testkort och funktionscertifikat för test utan extra kostnad. Efter att IP-adresserna har ändrats behöver kunder börja använda dessa nya testkort och funktionscertifikat för test.

Testkort och funktionscertifikat för test som beställdes i ”SITHS Preprod” innan 14 juni 2023 kommer att fungera som vanligt och gäller hela giltighetstiden ut.

I anslutning till övergången till nya spärrkontrollen kommer även SITHS eID Mina sidor att lanseras på adressen: minasidor.qa.siths.se. Denna länk ska användas för utfärdande av QA Mobilt SITHS eID.

SITHS eID Portal i QA som ersätter SITHS Admin i “Preprod” och som används för att beställa och spärra testkort och funktionscertifikat för test kommer att lanseras vid ett senare tillfälle. Detta då den just nu används för acceptanstester.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan