Aktuellt

Start för dialogmöten med samtliga kommuner

Fyra år efter att kommunerna blivit delägare i Inera har allt flera börjat använda Ineras tjänster och deltagit i olika samarbeten. För att öka dialogen kring kommunernas behov och möjligheten att skapa nytta med Ineras tjänster, ska Inera och SKR framöver att ha regelbundna dialogmöten med 290 kommuner. Ineras uppdrag är att erbjuda tjänster inom kommunal hälso- och sjukvård samt arkitektur och digital infrastruktur. Socialtjänst och skola är prioriterade utvecklingsområden.

Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare för Ineras kommunverksamhet.

I drygt fyra år har kommunerna varit delägare i Inera och flera initiativ har tagits under åren för att öka samverkan och öka nytta för kommunerna. Nu tas ytterligare steg, där Inera har en mer aktiv dialog med kommunerna.

Vid ägarrådet beslutades att SKR och kommunerna i nära samarbete med Inera under 2021 ska ta fram samverkans principer som omfattar samverkansformer, behovsfångst, beredning, prioritering, förankring, finansiering av verksamhet inom Inera riktad gentemot kommunerna.

Nu träffar Inera och SKR, alla kommuner länsvis för att etablera en kontinuerlig dialog med kommunerna i Sverige för gemensamma satsningar/tjänster som stödjer prioriterad verksamhetsutveckling med digital teknik och tydliga spelregler och principer för samverkan kring kommande utveckling.

- Det känns mycket bra och givande att få ha den här nära kontakten med kommunerna för att se hur vi kan etablera en starkare samverkan och tillsammans kunna skapa nytta för kommunerna. Genom en kontinuerlig dialog och tydliga samverkans principer bygger vi grunden för att tillsammans kunna skapa nytta för kommunernas verksamheter. Det är jätteviktigt att vi verkligen lyssnar på deras behov och når ut till alla kommuner, säger Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare för Ineras kommunverksamhet.

Det är inte helt lätt att nå ut till alla kommuner i enskilda möten vilket är anledningen till att mötena kommer att ske länsvis. Vid mötena har kommer digitaliseringschefer/CIO eller motsvarande från kommunerna vara med men även andra intresserade på ledande befattningar. Deltagarnas roller kan skilja sig åt i de olika kommunerna då alla kommuner ser olika ut och organiserar sig olika. Det viktiga är direktkontakten och att vi sen kommer bygga upp en kontinuerlig dialog för att fånga behov och prioritera rätt.

- Istället för att gissa vad kommunerna vill ha så ska vi nu lyssna på dem. Det ska göra att vi blir bättre på att anpassa och förpacka tjänsterna för kommunerna. Inera är ett otroligt kunskapsintensivt bolag med anställda som har höga ambitionsnivåer och fokus är på göra bra lösningar för våra kunder och tillika ägare.

Vad är de främsta utmaningarna?
- Att sprida information om vad Inera gör och kan göra. Det finns även utmaningar att få information från kommunerna och att skapa samverkansformer som fungerar. Vi måste få informationen för att kunna prioritera rätt tillsammans. Sen är det givetvis en stor utmaning att alla kommuner ser olika ut verksamhetsmässigt, tekniskt, ja på många plan. Vi ska också få till att de som använder våra tjänster får nyttan av tjänsten som det är tänkt. Det kan vara svårt att blidka alla kommuner.

Vad är de främsta möjligheterna?
- Idag har vi 290 kommuner i Sverige som delar samma uppdrag med för sina invånare och försöker hitta lösningar på sina utmaningar. Genom samverkan kan man nå billigare och snabbare resultat. Men redan idag finns många möjligheter för kommunerna att använda och anpassa de tjänster som Inera redan har. De här mötena är en fantastisk möjlighet för att lyssna på deras behov och prioritera på rätt sätt inom Inera.

Hur tas detta arbete vidare?
- På dialogmötena får vi input och feedback från kommunerna som vi sedan kommer att arbeta in i ett färdigt förslag till samverkans principer och samverkans ramverk som vi hoppas kunna få komma tillbaka och presentera och diskutera tillsammans i kommande länsvisa dialogmöten för att därefter kunna återkopplas till ägarrådet nästa år för beslut. Den information och kunskap som vi får i dessa möten kommer även att arbetas in i vårt förändringsprogram vi driver internt på Inera för att accelerera samverkan och leveranser till kommunerna.

Till toppen av sidan