Aktuellt

Nu blir sjuksköterskorna mobila med SITHS

Undersköterskor och sjuksköterskor mäter puls och blodtryck på sjuka patienter, flera gånger om dagen, för att undvika livshotande kritiska tillstånd. Istället för att anteckna värdena i ett block, ska de nu registrera dem direkt i journalen via mobilen. Det som gjort det möjligt är att Region Skåne har börjat använda mobilt SITHS på sjukhusen. Det handlar om nära 1 000 användare före sommaren och upp till 5 000 användare till hösten.

Mobilt SITHS
Björn Wiqvist, projektledare på avdelningen för digitalisering och IT på Region Skåne.

Varje dag mäter och registrerar undersköterskor, sjuksköterskor och skötare puls, blodtryck, temperatur, andningsfrekvens och syremättnad på sina patienter. Det som registreras är mätdata som gör att man kan upptäcka viktiga förändringar som kan leda till livshotande tillstånd. Med mobilt SITHS kan vårdpersonalens vardag förenklas väsentligt och säkerheten för patienterna öka.

- Det här kan på riktigt rädda liv. När sköterskorna skriver sina anteckningar på plats i ett anteckningsblock tar det en stund för dem att senare gå iväg till datorn för att registerna mätvärden och andra viktiga anteckningar i datorn. Nu kommer man på en gång se förändringar som gör att man kan sätta in rätt åtgärder tidigare. Vi har länge väntat på mobilt SITHS som har varit en förutsättning för denna lösning. Vårdpersonal slipper papper, dubbel administration och risken för felskrivningar, vilket är en otrolig fördel, säger Björn Wiqvist, projektledare på avdelningen för digitalisering och IT på Region Skåne.

Mobilt SITHS är en mobil e-legitimation som nyligen blivit tillgänglig för regioner och kommuner. E-legitimationen kan jämföras med mobilt bank-id men används bland annat av sjukvårdspersonal och många som jobbar i kommunen. Den bär kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, vilket innebär att myndigheten för digital förvaltning, Digg, har godkänt den. Tillitsnivå 3 innebär att den lever upp till myndighetens högt ställda krav för säkra och flexibla mobila lösningar. Bland annat är det höga krav kring utlämningen av e-legitimationen, men SITHS lever också upp till andra säkerhetskrav då informationen som hanteras ofta är känslig. Region Skåne blir den första regionen som inför mobilt SITHS på sjukhusen.

Med mobilt SITHS kan sjuksköterskor och undersköterskor legitimera sig via mobilen när de använder olika appar i sitt arbete. I Region Skåne är appen Medanets först ut med att införa inloggning med mobilt SITHS. Den används för att se patienternas tidigare mätvärden (Early Warning Score) och skattningar. Vårdpersonalen kan dokumentera direkt vid sängen och skanna patientens armband eller hitta uppgifter om patienten i avdelningens patientlista. Anteckningar som mätvärden och kommentarer sparas direkt i journalsystemet. Listan på önskemål om andra användningsområden är lång. Region Skåne planerar framöver att byta vårdsystem i projektet SDV, Skånes digitala vårdsystem, och då kommer man att använda sig av mobilt SITHS.

- Var och en får sin personliga mobiltelefon. Det är så det måste fungera eftersom du har din personliga inloggning och kod. Vi har haft ett gott tätt samarbete med Inera för att få det på plats och vi har verkligen legat på att det här ska hända, säger Björn Wiqvist.

Den mobila lösningen bygger på en ny metod för autentisering som följer den gemensamma referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Referensarkitekturen är framtagen tillsammans med representanter från både kommuner och regioner för att den ska fungera både för olika regionala och nationella lösningar. Hasanein Alyassiri, som är förändringsledare på Inera, menar att det här bara är ett av flera områden där vi kommer kunna använda mobilt SITHS framöver.

- Mobilt SITHS kan användas av sjukvården men också inom andra områden i regioner och kommuner. Just nu jobbar vi för att vi ska kunna använda den mobila inloggningen för flera nationella tjänster. Viktigt att tänka på för att införandet ska gå så smidigt som möjligt är att varje organisation måste planera införandet tidigt, säger han.

Vad kan de som är med i projektet göra i mobilen idag?

 • Registrera och se patienternas tidigare NEWS (Early Warning Score), mätvärden och skattningar.
 • Dokumentera direkt vid sängen
 • Skanna patientens armband eller hitta uppgifter om patienten i avdelningens patientlista
 • Anteckna mätvärden, kommentarer och spara direkt i journalsystemet
 • Registrera blodtryck, puls och andra mätvärden
 • Använda Office 365 (E-post, kalender, adressbok, Teams (samtal, meddelande, möten, filer) Word, Excel, Powerpoint, Onedrive 
 • Logga in med mobilt SITHS
 • FASS som app
 • Få stöd vid läkemedelshantering som app

 

Kommande eller möjliga funktioner

 • Mobila appar som kommer med det nya vårdsystemet, Skånes digitala vårdsystem, SDV
 • HR app (schema, arbetstider, saldon, semester mm.)
 • Mat och vätskeregistrering.
 • Översättningsappar
 • Fotografi av liggsår/skador för journalföring. 
 • Riskhanteringsprocessen - Gröna korset 
 • Pulstavlan
 • Återhämtningsguiden
 • Blå appen
 • Skattningsformulär
 • Fallprevention
 • Beställningar av mat (Aivo)
Till toppen av sidan