Aktuellt

Nordic Medtest tar över applikationsförvaltningen av Nationella tjänsteplattformen

Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella tjänsteplattformen. Det här är ett led i Ineras strategi att fokusera mer på kärnverksamheten.

Anette Eriksson, enhetschef Nordic Medtest.
Anette Eriksson, enhetschef Nordic Medtest.

I februari beslutades att Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, skulle få utöka sitt ansvar som Ineras test- och utvecklingscenter i Karlstad. Beslutet är ett led i Ineras strategi att fokusera mer på kärnverksamheten samt öka andelen egen kompetens inom digitalisering. Det här ska säkerställa intern strategisk kompetens inom viktiga kärnområde samt göra det möjligt att långsiktigt sänka kostnader. Läs mer här: Inera skapar ett test- och utvecklingscenter i Karlstad - Nordic Medtest.

Sedan sommaren har det pågått ett intensivt arbete med att flytta applikationsförvaltningen av plattformen från en extern leverantör till Ineras dotterbolag Nordic Medtest och från den 1 november tar Nordic Medtest över applikationsförvaltningen helt.

- Att NMT fått ansvaret att förvalta och driva utvecklingen av den nationella plattformen för vård och omsorg är ett stort förtroende. Som Ineras test- och utvecklingsbolag har vi hög kompentens och stor kunskap inom företaget för att ta oss an uppdraget, säger Anette Eriksson, enhetschef Nordic Medtest.

Caroline Hagberg, affärsområdeschef för Infrastruktur och arkitektur på Inera.
Caroline Hagberg, affärsområdeschef för Infrastruktur och arkitektur.

Nationella tjänsteplattformen är en central komponent i den nationella IT-infrastrukturen för bland annat sjukvården. Den hanterar informationsöverföringar mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och invånare. Väldigt många av sjukvårdens IT-tjänster och funktioner är beroende av plattformen och under pandemin har det varit kritiskt för till exempel digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden och information om vaccinationer.

- Nordic Medtest har stor kunskap om Ineras tjänster, arkitektur och infrastruktur. Framöver kommer vårt dotterbolag att arbeta med test och utveckling kopplat till det som är Ineras absoluta kärnverksamhet. Det handlar om utveckling och förvaltning av strategiskt viktiga komponenter för våra kunder bland annat Nationella tjänsteplattformen. Vi kommer samtidigt att fortsätta att följa vår strategi som innebär att vi kommer att använda externa leverantörer för många av våra tjänster, säger Caroline Hagberg, affärsområdeschef för Infrastruktur och arkitektur på Inera.

Till toppen av sidan