Aktuellt

Nordic Medtest AB heter nu Inera Test och utveckling AB

Nordic Medtest AB har bytt namn till Inera Test och utveckling AB. Bolaget är därmed en tydligare del av moderbolaget Ineras organisation. Under hösten kommer bolaget fullt ut implementera det nya bolagsnamnet och Ineras visuella identitet.

Magnus Lindström är VD för Inera Test och utveckling AB
Magnus Lindström är vd för Inera Test och utveckling AB

Nordic Medtest AB (NMT) förvärvades av Inera i januari 2017 med syfte att utgöra Ineras testverksamhet. När Ineras sourcingstrategi sågs över hösten 2020 fick NMT ett utökat ansvar som Ineras test- och utvecklingscenter. I och med Ineras nya organisation i mars 2024 har NMT fått en mer framträdande roll i organisationen.  

– Vi har närmat oss varandra successivt genom synergier i samarbete och en mer samlad leverans. Nu var tiden mogen att även se över vad vi kan vinna på att koppla ihop våra två organisationer tydligare med både namnbyte och visuella identitet. Både internt och externt ska det märkas att vi hör ihop även om Inera Test och utveckling fortsatt är ett eget bolag, säger Patrik Sundström, vd Inera. 

Magnus Lindström som har arbetat på NMT i nio år, har varit vd de senaste sex åren och fortsätter nu som vd för Inera Test och utveckling AB.

 – Det har funnits en stark identitet inom NMT, som har stått för ett välskött bolag med koll på strukturer och processer. Detta kommer vi fortsätta att vårda. Det stärker oss och bolagets utveckling att vi nu kommer att vara en ännu mer tydlig del av Inera, säger Magnus Lindström.

Till toppen av sidan