Aktuellt

Mikael Stranne ny chef för arkitektur på Inera

Sedan mitten av april är Mikael Stranne ny chef för sektionen Arkitektur på Inera. Han har tidigare haft olika chefs- och ledarroller inom bland annat Försvarsmakten, Polisen och på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 2025 ska Sverige vara bäst i världen på digitaliseringen av hälso- och sjukvården och här vill han hjälpa till.

Mikael Stranne
Mikael Stranne, chef för arkitektur på Inera

Vad har du gjort tidigare?
- Jag har fått möjlighet att arbeta med it inom flera offentliga sektorer och har haft chefs- och ledarroller som i huvudsak har handlat om förvaltning, uppbyggnad av organisationer och arbetssätt. Närmast kommer jag från Försvarsmakten och innan det från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Längre tillbaka har jag bakgrund från Svenska kraftnät, Stockholms stad och Polismyndigheten. Jag har arbetat med ledning och styrning, arbetssätt för förvaltning och utveckling av it-tjänster. Ibland har det varit med intern it-produktion och ibland med extern it-produktion eller en mix av dem båda. På min resa har ansvarsområdet förflyttats från it och infrastruktur mot mer verksamhetsnära it som applikationsutveckling och informationshantering. Arkitektur och säkerhet har funnits som en röd tråd under många år. Jag tycker om att jobba med samhällsviktiga områden och har länge haft i tankarna att börja på Inera.

Varför Inera?
- Inera ansvarar för att mycket viktiga delar i samhället ska fungera. Här driver man tunga, viktiga tjänster och levererar massor av nytta. Med andra ord så ser jag Inera som en väldigt viktig samhällsverksamhet och det tycker jag är stimulerande!

Vad tror du att du kan bidra med till Inera?
- Jag är van att jobba med komplexa utmaningar och att skapa förutsättningar för digitalt informationsutbyte där säkerhetskraven är höga. Rent praktiskt kommer jag att lägga stor vikt framöver vid att coacha, inspirera och skapa förutsättningar för att det som görs på sektionen sker på bästa sätt.

Vad är det som är så intressant med arkitektur?
- It-arkitektur kan jämföras med arkitektur när man bygger samhällen och fastigheter. Det är viktigt att ta reda på behov och krav så att byggnader designas ändamålsenligt och håller under lång tid. Skillnaden är att vi inte bygger fastigheter, utan it-system och digitala tjänster som är viktiga delar i ett stort digitalt informationssamhälle. För att lyckas behöver vi arbeta långsiktigt tillsammans med andra delar av ekosystemet. Vi bidrar med vår arkitekturkompetens till ett hållbart byggande, och när vi lyckas med det lyckas också andra.

Var önskar du att Inera är om några år?
- Vi deltar i en jättestor tävling där målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. Det är ett stort lagspel där viktiga delar är förändringsledning, informationshantering och arkitektur. Vi är på god väg men jag tror vi behöver både effektivisera oss och växla upp för att vi tillsammans med regioner och kommuner ska bli bäst i världen. 2025 är väldigt snart och närvi nu fått upp en högre fart i förändringsarbetet så behåller vi troligen fart en bit förbi 2025 också. Inera gör så mycket genom 1177 som är en tydlig digital tjänst som många känner till. Jag hoppas att flera av våra tjänster som är så viktiga för hälso- och sjukvården också blir lite ”kändisar” de närmaste åren.

Till toppen av sidan