Aktuellt

Lättare att hitta digitala behandlingsprogram

Användningen av Ineras tjänst Stöd och behandling har det senaste året ökat med nära 100 procent på ett år. Ett modernare utseende och lösningar som gör det lättare att hitta till digitala stöd- och behandlingsprogram på 1177.se har utvecklats för tjänsten. Även tjänsten Journalen, som har miljontals användare, har förbättrats med fokus på tillgänglighet. Nytt är att även unga under 13 år ska kunna delta i olika programmen.

Med Ineras tjänst Stöd och behandling får invånarna tillgång till internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. De kommer åt sina program när det passar dem bäst genom att logga in på 1177.se. Regioner kan erbjuda tjänsten och även ansluta privata vårdgivare som de har avtal med. Med hjälp av tjänsten tar vårdgivare själva fram sina program som kan bestå av olika delar som text, film, ljudfiler, övningar och skattningsformulär. Invånare kan också kommunicera med sin behandlare och ibland är programmet ett komplement till en traditionell behandling. Under september 2020 loggade drygt 100 100 invånare in i Stöd och behandling och för september i år är motsvarande siffra drygt 245 000.

- Flera vårdverksamheter berättar att de med hjälp av tjänsten kan hjälpa fler och att de upplever en ökad kvalitet i mötet med patienterna. Många i regionerna använder Stöd och behandlingsplattformen som sitt primära arbetsverktyg, säger Åsa Jonsson, tjänstesamordnare Stöd och behandling.

En förbättrad användarupplevelse

Stöd och behandling klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem, och uppfyller kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter där lättillgänglighet, användarvänligt och säkerhet är viktiga parametrar. Därför har flera uppgraderingar genomförts med fokus på just användarvänlighet och tillgänglighet. Gränssnittet har moderniserats och anpassats till den grafiska profilen för varumärket 1177 Vårdguiden. För att det ska vara lättare att hitta till de ställen som oftast besöks finns det nu en så kallad navigationsbar överst på sidan där till exempel Stöd och behandling finns med.

En navigationsbar med de viktigaste tjänsterna hjälper dig att hitta  när du loggar inpå 1177.se

För invånare som har pågående stöd- eller behandlingsprogram finns en rubrik Få stöd och behandling via nätet på startsidan samt länk till aktuellt program.

En anpassning av vyerna har också gjorts till så kallat mobile first-läge.

Tillgänglighetsfokus med hjälp av anpassningar till ramverk

Ingen ska hindras från att få tillgång till en offentlig digital tjänst. Därför har stort fokus legat på att möta kraven på tillgänglighet. Det innebär att navigering och information ska kunna användas av alla människor utifrån bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor.

För att utvecklingen inom de olika delarna inom 1177 vårdguiden ska följa samma maner, hålla samma höga och jämna kvalitet ur ett UX-perspektiv, och för att möta kraven på tillgänglighet, har Inera utvecklat ett så kallat UX-ramverk. Med hjälp av UX-ramverket som innehåller instruktioner, designsystem och komponenter, är det lättare att komma i gång med arbetet i olika utvecklingsprojekt.

- Efter drygt ett års hårt arbete är nu invånarvyerna inom tjänsten Stöd och behandling tillgänglighetsanpassade och produktionssatta med det nya UX-ramverket för 1177. Både tjänsten Stöd och behandling och Journalen är också anpassade till att användas i paddor och mobiler. Vi strävar efter att vara bra på tillgänglighet och med vårt utvecklingsarbete har både användarupplevelsen och förutsättningarna förbättrats, säger Carl-Gunnar Höglund, chef för sektionen E-tjänster, inom affärsområdet 1177.

Ny ombudsfunktion för unga

Numera kan även unga under 13 år delta i olika stöd- och behandlingsprogram. Det sker via en ombudsfunktion som har varit efterfrågad under lång tid. Vårdnadshavaren agerar ombud för sitt barn och behöver logga in på 1177.se och klicka på barnets namn under rubriken Agera ombud. När barnet har fyllt 13 år loggar barnet in själv för att delta i ett program eller för att göra andra vårdärenden.

Lärdomar och nästa steg i utvecklingen

Under nästa år ligger fokus på utvecklingsinsatser för att vårdpersonalsidan ska få ett förbättrat verktyg.

Åsa Jonsson lyfter fram att det utvecklingsarbete som har skett i år för att förbättra användbarheten för invånare, har fungerat bra. Det har varit ett intensivt arbete och har även krävt insatser från regionerna som har behövt anpassa sina program så att de stämmer överens med den grafiska profilen för 1177 Vårdguiden och därmed för Stöd och behandling.

- Mycket av lärdomarna som har dragits i år kommer att återanvändas framöver inte minst när förbättringarna för vårdgivare ska göras under nästa år. Det kommer att underlätta för regionerna, konstaterar Åsa Jonsson.

Till toppen av sidan