Aktuellt

Inloggning i Windows med SITHS eID

SITHS används av många organisationer för att logga in till Windows och/eller logga in till tjänster från en Windowsdator. Nu finns dokumentation om hur de två vanligaste användningsfallen kan implementeras, och vilka krav som ställs på klientmiljön.

SITHS används av många organisationer för att logga in till Windows och/eller logga in till tjänster från en Windowsdator.

Användningsfallen kan delas in i två huvudgrupper:

  • Inloggning till Windowsdator med SITHS eID på kort
  • Autentisering med SITHS eID (inklusive Mobilt SITHS) till applikationer och tjänster inom en Windowsmiljö. Vilket även stödjer inloggning enligt referensarkitekturen för identitet och åtkomst med hjälp av en IdP.

På denna sida finns översiktlig dokumentation om hur dessa två användningsfall kan implementeras och vilka krav som ställs på er klientmiljö:

För användningsfallet med inloggning till Windowsdator med SITHS eID på kort har vi tidigare informerat om att Microsoft har släppt en säkerhetsuppdatering för Windows den 10 maj 2022 som i grunden förändrar hur detta fungerar.

Det som tillkommit sedan dess är att det även pågår arbete med att införa ett nytt attribut i HSA som organisationen kan använda för att synka den information som krävs till användarens AD-konto. Attributet kommer att införas i HSA schemaversion 4.20 som produktionssätts den 14 mars 2023.

För mer information, se instruktionen: 

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan