Aktuellt

Information om beställning av reservkort

Från och med den 2 maj 2021 kommer två ändringar att införas gällande reservkort. Giltighetstiden kommer att förkortas till 4 respektive 5 år. Och vid beställning av buntar kommer en tillfällig återgång till gammalt kortämne (473) att ske för att förbruka restlager.

Kortare giltighetstid

Tidigare har reservkort varit giltiga i 7 år (kortprodukt 473) respektive 10 år (kortprodukt 573).

Vi kommer nu att förkorta dessa giltighetstider till 4 år (kortprodukt 473) respektive 5 år (kortprodukt 573), vilket även kommer att gälla för framtida reservkort.

Vi vill också uppmana kunder att alltid förbruka de äldsta reservkorten först för att se till att reservkort med längre giltighetstid inte finns kvar i omlopp när supporten för dem upphör.

Kortprodukt Support upphör Längsta giltighetstid
för reservkort tillverkade
innan ändringen
473 2026 2025-12-31
573 2028 2031-05-02

Förbrukning av restlager

Från 2 maj kommer de buntar med reservkort som beställs att levereras som den gamla sorten (kortprodukt 473). Detta kommer att ske automatiskt, även om beställningen läggs på kortprodukt 573.

Detta görs eftersom det finns ett restlager av gamla kort sedan övergången till de nya korten under våren 2020.

När restlagret är slut kommer återigen den nya sortens reservkort att levereras (kortprodukt 573).

I SITHS Admin och Statistik och loggar kommer alltid rätt kortprodukt att visas.

Hur ser jag skillnad på olika reservkort?

Kortprodukt 473

Framsidan och baksidan på SITHS reservkort, kortprodukt 473.

Kortprodukt 573

Framsidan och baksidan på SITHS reservkort, kortprodukt 573.
Till toppen av sidan