Aktuellt

Ineras vd Patrik Sundström lyfter tre trender från årets Vitalis

Årets omgång av e-hälsomässan Vitalis i Göteborg samlade tusentals deltagare från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri. Inera medverkade i seminarier inom allt från nationell digital infrastruktur och informationsdriven socialtjänst till cybersäkerhet och identitet- och åtkomsthantering. Dessutom bjöd mässan på massor av tillfällen för spontana möten och erfarenhetsutbyte, konstaterar Ineras vd Patrik Sundström och lyfter tre trender som han tar med sig från Vitalis.

Patrik Sundström lyfter tre trender från årets Vitalis:

  • Den digitala infrastrukturen och vad den ska åstadkomma.
  • Från pilotprojekt och tidiga skeden till breddinförande och lärande av varandra.
  • Tekniken är den stora möjliggöraren i den pågående förflyttningen mot nära vård.

Se också Voisters intervjuer från Vitalis 2024 där Ineras vd bidrar med sina viktigaste spaningar tillsammans med företrädare för Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKR:

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan