Aktuellt

Ineras support för Net iD Enterprise upphör i juni 2023

Ineras avtal avseende licenser och support av Net iD Enterprise upphör den 30 juni 2023, vilket Inera har kommunicerat under lång tid. Därefter kommer Inera inte längre att testa och ge support för inloggning med Net ID Enterprise.

Net ID Enterprise är den programvara som används för autentisering i autentiseringslösningar baserade på tekniken dubbelriktad TLS (mTLS). Istället erbjuder Inera SITHS eID-appen för Windows samt SITHS Minidriver för Windows när autentisering med dubbelriktad TLS (mTLS)-teknik önskas.

Inera tillhandahåller paketeringar som stödjer autentisering via OOB-teknik såväl som mTLS. OOB-tekniken förutsätter att tjänsten eller systemet som användaren vill logga in i är ansluten till Ineras nya autentiseringslösning för SITHS. För mer information, läs vidare i Vägledning för införande av ny autentiseringslösning.

Det bör vidare noteras att det inte går att utfärda och administrera kort i kommande SITHS eID Portal, som ersätter SITHS Admin, samt använda SITHS eID Mina sidor med hjälp av Net iD Enterprise. Detta är endast möjligt med SITHS eID-appen för Windows som lanseras under fjärde kvartalet 2022. SITHS eID Portalen lanseras första kvartalet 2023. OOB-tekniken möjliggör dessutom autentisering med Mobilt SITHS eID. Mobilt SITHS eID går inte att utfärda med hjälp av mTLS.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan