Aktuellt

Ineras styrelse utser Patrik Sundström till ordinarie vd

Den 20 december meddelade Inera att bolagets styrelse har utsett Patrik Sundström till vd. Patrik Sundström har sedan juni 2023 varit tillförordnad vd.

Ineras styrelse inledde processen med att hitta en ny vd i juni 2023. Närmare 200 personer har sökt tjänsten och ett flertal kandidater har utvärderats med fokus på kvalifikationer inom välfärds-it, ledarskap och förståelse för den komplexa samverkan med näringsliv, kommuner, regioner och statliga initiativ som Inera verkar inom.

Patrik Sundström är jurist och har många års erfarenhet av att arbeta med digitalisering, it och dataskydd. Han har under flera år lett SKR:s verksamhet inom digital hälsa, varav de senaste åren i rollen som SKR:s digitaliseringschef med övergripande ansvar för digitalisering i offentlig sektor.

– Jag är glad och stolt över att styrelsen beslutat att ge Patrik Sundström förtroendet att fortsätta leda Inera i denna spännande och för välfärden oerhört viktiga tid. Patrik har en unik erfarenhet av att jobba med välfärdens alla aktörer, såväl regioner, kommuner som staten och näringslivet. Han har under det senaste halvåret som tillförordnad vd för Inera visat att han är rätt person att leda bolaget tillsammans med Ineras ledningsgrupp och medarbetare i organisationen, säger Andreas Svahn, Ineras styrelseordförande.

– Jag har lärt känna Patrik under de senaste åren när jag arbetat med digitaliseringsfrågor i min hemregion VGR och jag är glad över att vi lyckats rekrytera Patrik till Inera. Han kommer med sitt driv och engagemang vara en tillgång i det viktiga arbete som ligger framför oss, säger Lars Holmin, vice ordförande i Ineras styrelse.

– Jag är hedrad över förtroendet och går in i uppdraget med full energi och ett stort mått av ödmjukhet, men framför allt med en beslutsamhet att skapa ännu större värde för välfärdens verksamheter, säger Patrik Sundström, vd på Inera.

I en tid där välfärden utmanas, teknikutvecklingen går fort och säkerhetsfrågorna står högt på agendan, blir Ineras uppdrag viktigare än någonsin menar Patrik.

– Tillsammans med kommuner och regioner ska vi utveckla samspelet med privata utförare, staten och techbolagen för att med gemensamma krafter ta den nationella digitala infrastrukturen och de nationella tjänsterna in i framtiden. Jag ser fram emot att bidra till att ta Inera till en ny nivå och kommer att arbeta för att etablera en långsiktig och tydligare strategisk riktning inom digitalisering till stöd för hälsa, vård och omsorg men även för att vi blir en större del av lösningen på kommuners behov av digital infrastruktur och nationella tjänster. Inera ska bidra till en smart och tillgänglig digitalisering i hela landet.

Kontakt

För mer information, kontakta Annicka Troedsson, pressansvarig Inera:

Mejl: Annicka.troedsson@inera.se
Telefon: 072-394 61 66

Till toppen av sidan