Aktuellt

Inera tar över redaktionen och tekniska plattformen för NKK - professionens 1177 Vårdguiden

Från och med årsskiftet tar Inera över ansvaret för redaktionen och den tekniska plattformen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, som är ett slags 1177 Vårdguiden för de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Redaktionen stödjer skribenterna för det evidensbaserade och kunskapsbaserade faktaunderlaget som ska användas som stöd för handläggning av olika diagnos- och sjukdomstillstånd inom primärvård, specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet men det finns skillnader när det gäller vård, behandling och resultat. De här skillnaderna gör att två personer med samma sjukdomstillstånd kan riskera att få olika utredningar, behandlingar och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar därför för att jämna ut skillnaderna. Regionernas nationella system för kunskapsstyrning är ett av flera viktiga verktyg som används för att göra en bra vård mer jämlik och ännu bättre.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, är en databas med artiklar som fungerar som kunskapsstöd för de som arbetar inom vården. Artiklarna kan spridas direkt till regionernas vårdinformationsmiljöer eller via en nationell webbplats, nationelltklinisktkunskapsstod.se. NKK ägs av regionerna och är en gemensam infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra och distribuera kunskapsinnehåll. Ansvaret för drift och förvaltning har hittills legat på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, men en utredning föreslog att vissa delar av uppdraget ska föras över till Inera. Regionerna, SKR och Inera har därför beslutat att överföra ansvaret för den nationella redaktionen samt drift och förvaltning av den tekniska plattformen och webbplatsen till Inera vid årsskiftet.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i  Region Jönköpings län.
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

- Detta är ett viktigt och naturligt steg för att öka kvaliteten i det kliniska kunskapsstödet. Inera kan bidra med sin kunskap och erfarenhet med tekniskt kunnande och att samordna en nationell redaktion som de gör genom 1177 Vårdguiden. På så sätt blir det en samstämmighet i materialet som produceras. Inera har dessutom stor kunskap att förvalta och utveckla tekniska plattformar, därför kommer de framöver också att ha det ansvaret. SKR har sedan ett par år tillbaka regionernas uppdrag att bidra med stödfunktioner och sakkunniga i arbetet med kunskapsstyrning och det ska de fortsätta med, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och styrgruppsordförande i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Anna Eklund
Anna Eklund, sektionschef för den nationella redaktionen.

Regionernas system för kunskapsstyrning styrs av en styrgrupp med representanter från alla sex sjukvårdsregioner, som hälso- och sjukvårdsdirektörer, regiondirektörer och avdelningschefen för Vård och omsorg på SKR. Ett nära samarbete ska etableras mellan SKR, Inera och de nationella arbetsgrupperna med experter från regionerna.

- För Inera är det ett hedersuppdrag att få leda redaktionen och ansvara för driften och utvecklingen av den tekniska plattformen. Vi ser också fram emot att fortsätta ett nära samarbete med stödfunktionen på SKR och regionernas programområden och arbetsgrupper, det samarbetet är en förutsättning för att vi ska lyckas. Målet att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte var man än befinner sig i landet är en starkt lysande ledstjärna, säger Anna Eklund, ny sektionschef för den nationella redaktionen.

Sophia Björk
Sophia Björk, ansvarig samordnare på SKR för den nationella stödfunktionen för kunskapsstyrning.

- Vi tar ett viktigt steg med ett större samarbete kring nationella kunskapsstöd så att det blir mer tydligt vem som gör vad. Det här innebär att rätt organisation ansvarar för rätt område. Inera har kompetens och erfarenhet av att leda en nationell redaktion i och med att de länge har arbetat med 1177 Vårdguiden. Inera har också erfarenhet av drift och utveckling av tekniska plattformar. Därför känns det här som ett mycket naturligt steg, säger Sophia Björk, ansvarig samordnare på SKR för den nationella stödfunktionen för kunskapsstyrning.

Nationella programområden
Till toppen av sidan