Aktuellt

Inera får förlängda dispenser från E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har beslutat att ge förlängda dispenser för inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster med SITHS-kort som inte uppnår tillitsnivå 3.

E-hälsomyndighetens beslut omfattar följande två dispenser och avser inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster:

SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3:
Beslutet innebär att åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster, i undantagsfall, kommer att kunna ske med SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3 längst till och med den 31 mars 2025.

Observera att beslutet inte gäller för åtkomst till Nationell Läkemedelslista eller myndighetens e-tjänster som alltid kräver tillitsnivå 3 eller högre

SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3, för personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress:
Beslutet innebär att åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster, i undantagsfall, kommer att kunna ske med SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3 längst till och med den 31 mars 2025.

Observera att beslutet inte gäller för åtkomst till Nationell Läkemedelslista eller myndighetens e-tjänster som alltid kräver tillitsnivå 3 eller högre.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan