Aktuellt

Inera får förlängda dispenser från E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har beslutat att ge förlängda dispenser för inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster med SITHS-kort som inte uppnår tillitsnivå 3.

Tidigare har Inera haft en dispens från E-hälsomyndigheten, men nytt för den här gången är att vi har ansökt om tre dispenser, för att särskilja de olika anledningarna till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås och på så sätt göra det tydligare och lättare att hantera om nya dispenser behövs.

E-hälsomyndighetens beslut omfattar följande tre dispenser och avser inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster:

  • Gamla SITHS-kort (ordinarie SITHS-kort som ej är distansuppgraderade) - Tillåts som längst till 2022-05-08, alternativt till den tidpunkt som anslutning sker till tjänstegränssnitten för åtkomst till nationella läkemedelslistan, om detta sker före den 8 maj 2022.
  • SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3, för personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress - Tillåts som längst till 30 april 2023, alternativt till den tidpunkt som anslutning sker till tjänstegränssnitten för åtkomst till nationella läkemedelslistan, om detta sker före den 1 maj 2023.
  • SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3 – Tillåts som längst till 30 april 2023, alternativt till den tidpunkt som anslutning sker till tjänstegränssnitten för åtkomst till nationella läkemedelslistan, om detta sker före den 30 april 2023.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan