Aktuellt

IAM-forum för digitala nationella prov

Hundratusentals elever och personal i tusentals skolor berörs när nationella prov ska bli digitala. Det här kräver att nödvändig teknik finns på plats i 290 kommuner. Inera och SKR har därför startat ett IAM-forum, så att kommunerna ska hitta bra lösningar för identitetshantering, identitetsfederationer och e-legitimationer. Förväntningarna på forumet är stora.

Idag skrivs nationella prov i trean, sexan och nian, samt på gymnasiet. När proven framöver ska bli digitala krävs att alla skolor, inklusive kommunal vuxenutbildning, har nödvändig teknik och digital kompetens. Införandet av digitala nationella prov planeras ske successivt från 2024 och skolorna kommer få möjlighet att testa den nya digitala provtjänsten innan den införs. Digitala nationella prov lägger också grunden för övrig digitalisering inom skolan.

Skoldigistöd är en överenskommelse mellan SKR och regeringen i nära samarbete med Inera och Adda. Inera och SKR bidrar inom den ramen i förarbetet inför digitala nationella provs införande genom ett IAM-forum (”Identity and Access Management”) med syfte att lyfta viktiga frågor kring identitet och åtkomst. Deltagarna kommer tillsammans hitta bra vägar framåt för identitetshantering, identitetsfederationer och e-legitimationer.

Hittills har 60 personer anmält intresse för att vara med och ta fram eller ta del av riktlinjer. Några av dem är Jan Abrahamsson, it-strateg i kommunledningsförvaltningen i Fagersta, Katarina Sjöström utvecklingsledare och jobbar på Utbildningskontoret i Umeå kommun, Mikael Lockner, it-koordinator, Digitaliserings- och IT-enheten, Kommunledningskontoret i Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro, Anders Stormats, it-strateg och Per Jonsson, objektledare it, bådai Mora, Orsa, Älvdalens kommun. De har alla stora förväntningar på IAM-forumet.

Katarina Sjöström
Katarina Sjöström på Umeå kommun

- I Sverige finns 290 kommuner med olika förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Att själva lösa de utmaningar som digitala nationella prov medför, skulle innebära alltför stora kostnader. Vi måste därför tillsammans hitta effektiva vägar för att möta de krav som Skolverket beslutar om. En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att parterna ges möjlighet att samverka, dela erfarenheter och framföra sina frågor och farhågor, säger Katarina Sjöström och fortsätter

- Vi är ett stort län till ytan med 15 kommuner. Vi har redan nu deltagit i regionala träffar för att förbereda oss på olika sätt inför de digitala proven. Det handlar dels om kompetens och arbetsrutiner, dels om teknik. Vi har två försöksverksamheter i Umeå kommun som förbereds inför digitala prov och där vår it- samt utbildningsverksamhet och Skolverket samverkar. Vi har stora förväntningar på att ni i forumet ska kunna fånga upp frågeställningar från sina medlemmar och föra det vidare till Skolverket. Det är mycket viktigt att kommunernas behov och tankar förs vidare så att man hittar bra lösningar som fungerar på såväl lokal som på nationell nivå. Det är också viktigt att lösningarna för skolan fungerar tillsammans med övrig kommunal verksamhet i ett digitalt ekosystem.

Jan Abrahamsson
Jan Abrahamsson från Fagersta kommun

Jan Abrahamsson, som är kommunledningsförvaltningens it-strateg och har ett övergripande ansvar för digitaliseringsfrågor i Fagerstas alla förvaltningar anser att forumet är mycket viktigt.

- Det är mycket viktigt att få till forumet så att vi kan utbyta erfarenheter mellan varandra. Små kommuner har inte samma möjlighet att ha specialister utan vi är beroende av att ta rygg på de större kommunerna. Att få till IAM-forumet för stöd och hjälp inför de digitala nationella proven är ett bra första steg. I framtiden hoppas jag att forumet kan breddas till att omfatta även andra verksamhetsområden. Det här är brett och viktigt för alla förvaltningar, säger han.

Mikael Lockner i Upplands-Bro kommun.
Mikael Lockner i Upplands-Bro kommun.

Mikael Lockner, it-koordinator, Digitaliserings- och IT-enheten, Kommunledningskontoret i Upplands-Bro kommun, har redan nu sett innehåll som han kan använda på forumet.

- Här finns redan samlade relevanta dokument som sparar tid för mig och ger bra kvalitet och information. Forumet har bara precis startat så jag ser fram emot att delta framöver. Det finns en fördel med att det här handlar om kommuner eftersom vi inte är konkurrenter, här finns det en vilja att dela med sig. Vet sedan tidigare att Inera jobbar nära regionerna med arkitekturfrågor. Vi i kommunerna står nu inför en hel del frågor som berör identitet, åtkomst och autentisering till olika tjänster. Därför är det jättebra att Inera även hjälper kommunerna, säger Mikael Lockner.

Anders Stormats och Per Jonsson från Mora
Anders Stormats och Per Jonsson från Mora

Anders Stormats och Per Jonsson från Mora, Orsa, Älvdalens kommun, ser båda stora vinster med ett forum.

- Det här handlar om likvärdiga frågor för alla i det offentliga Sverige. Vi har inte råd att göra på olika sätt i hela Sverige. Vi kan inte uppfinna hjulet på 290 ställen. Det fungerar inte heller att vi skickar listor till Skolverket där de måste lägga in information manuellt. Tillsammans kan vi på ett helt annat sätt ställa krav på leverantörsmarknaden och bli bättre beställare, säger Anders Stormats.

- Framför allt är det åtkomsten som är intressant och vad man ska göra för val. Vad är rätt och vad som är fel och vad passar oss bäst. Vi måste få riktlinjer och just nu är det en stor utmaning för oss, säger Per Jonsson.

Till toppen av sidan