Aktuellt

Hitta vård upphör att visa personal på kontaktkorten från 27 april

Nationella Hitta vård-förvaltningen har tagit beslut om att godkänna förslaget om att sluta visa personal på samtliga kontaktkort på 1177.se och UMO.se. Frågan har diskuterats i Hitta vårds arbetsgrupp och även tagits upp på de två senaste nätverksmötena för Hitta vård.

Beslutet grundar sig på nedanstående motiveringar:

  1. Kvalitet: det är idag mycket dålig kvalitet på informationen. Det skulle krävas en stor arbetsinsats av regionernas administratörer för att få den enhetlig och konsekvent.
  2. Nytta: förvaltningen anser att det är information som besökaren/invånaren inte har någon nytta eller intresse av i dagens läge.
  3. Synen på skydd av personuppgifter har svängt sedan visningen infördes och det råder numera allmänt en betydligt mer restriktiv inställning till att visa personuppgifter publikt.
  4. Informationen finns i många fall på vårdgivarens egna webbsidor och håller där högre kvalitet.

Ändringen planeras att genomföras onsdagen 27 april 2022.

Eventuella frågor eller synpunkter skickas till support@inera.se, ange rubriken “Hitta vård, sluta visa personal”.

Till toppen av sidan