Aktuellt

Full fart på pilotkommunerna som testar 1177

Inera stödjer nu pilotprojekt i tre kommuner för att testa hur utbudet av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan fungera inom kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att kunna erbjuda ett antal tjänster som kan underlätta för kommunerna och ge ökad service till deras invånare.

En laptop med webbsidan 177 Vårguiden.
De kommuner som i dagsläget testar och utvärderar e-tjänster är Örebro, Kungsbacka och Uddevalla.

Målsättningen med pilotprojekten är att identifiera vilka e-tjänster som gör mest nytta för en kommun och anpassa dem till de specifika behov som finns. Därför är det viktigt för Inera att arbeta nära användarna i kommunen och ta del av deras unika kompetens och på så sätt utveckla rätt saker i systemen.

Efter projektets slut kommer piloterna att utvärderas av personal och invånare som nyttjat tjänsterna. Utvärderingen ligger sedan till grund för det erbjudande Inera skapar till kommunerna så att de kan effektivisera arbetet och eliminera pappershantering i så stor utsträckning som möjligt. 

Olika användningsområden för en kommun

Det finns många e-tjänster i 1177 Vårdguiden som kommunerna kan ha nytta av. Det kan bland annat handla om en invånares kontakt med sjuksköterskor och arbetsterapeuter eller kontakt gällande förberedelser för kommande besök. Ett annat viktigt område där det underlättar med möjlighet till digital kontakt är frågor och stöd kring olika hjälpmedel.  

Kommuner som deltar i pågående pilotprojekt

De kommuner som i dagsläget testar och utvärderar e-tjänster är Örebro, Kungsbacka och Uddevalla.

Tjänsterna som Örebro och Uddevalla ska börja använda i april inkluderar formulär för personer som har hemsjukvård. Invånarna kan med hjälp av dessa skicka in förfrågningar om att bli kontaktade, boka tid för nya besök och så vidare. I det här fallet är det invånarna som vill ha kontakt med kommunen som tar initiativet att fylla i och skicka formulären.

Kungsbacka testar en tjänst för att kunna kommunicera mer effektivt och säkert med föräldrar inför ett barns vistelse på ett korttidsboende. Tjänsten används till att skicka ut formulär till barnens familjer för att få information om bland annat barnets medicinering.

– Som en del i arbetet med att införa Nära vård möjliggör vi nu ytterligare ett sätt att komma i kontakt med oss i hemsjukvården, säger Christina Johansson, Enhetschef Hemsjukvård Väster & Processledare Nära vård.

– Hittills har det inte varit möjligt att nå oss via formulär eller via mejl. Idag kan man bara komma i kontakt med oss via telefon på vardagar. Tack vare 1177.se kan man nu kontakta oss när man själv har tid och vill, lägger hon till.

Sofie Zetterström som är affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden kommenterar arbetet med kommunpiloterna:

– Jag hoppas att piloterna är det första steget mot att även kommunerna i stor utsträckning kan erbjuda tjänster i 1177.se till sina invånare. Det effektiviserar kommunernas arbete och underlättar för invånarna som får en samlad väg in till både regional och kommunal hälso- och sjukvård, säger Zetterström.

Förhoppningen är att de flesta kommuner ska finna ett antal tjänster inom ramen för 1177, som kan underlätta och effektivisera deras arbetet.

Till toppen av sidan