Aktuellt

Förändringar i layouten på ett fåtal kortprodukter

För att förenkla hanteringen av layouten på SITHS-korten hos vår leverantör kommer vi att minska antalet layouter från fyra till två. Det kommer att finnas en layout för stående format och en för liggande.

Ändringen berör endast kortprodukterna 680, 673, 609 och 674.

Nedanstående bilder visar den nuvarande layouten till vänster och den nya layouten till höger.

Ändringen är planerad att genomföras under hösten.

680 konsultkort - liggande utan foto

Bild på gammal respektive ny layout för kortprodukten 680 konsultkort.
Namn och giltighetsdatum på samma position som på övriga liggande kort. Ledtexten "Giltig t.o.m." tas bort.

673 reservkort

Bild på gammal respektive ny layout för kortprodukten 673 reservkort.
Kortserienummer på samma position och med samma fontstorlek som på övriga kort. Ledtexten ”Kortserienummer/Card No” tas bort.

609 stående kort med foto

Bild på gammal respektive ny layout för kortprodukten 609 stående kort med foto.
Gör plats för fler tecken, upp till 18 tecken i tilltalsnamn, genom minskad fontstorlek. Ledtexten ”Giltigt t.o.m.” tas bort och fontstorleken justeras.

674 testkort

Bild på gammal respektive ny layout för kortprodukten 674 testkort..
Giltighetsdatum på samma position som på övriga kort. Text ”TESTKORT” flyttas under och fontstorleken justeras.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan