Aktuellt

Förändring vid inloggning med SITHS-kort till Windows

Den 10 maj släppte Microsoft en Windowsuppdatering som innehåller skydd mot användning av förfalskade certifikat vid inloggning till Windows. I vissa fall kan användarna få problem med inloggning när uppdateringen har installerats. Inera har därför tagit fram en instruktion tillsammans med två regioner. Problemen gäller endast vid inloggning till Windows, och inte vid inloggning i tjänster som exempelvis Nationell patientöversikt och Pascal.

I och med säkerhetsuppdateringar för Windows som Microsoft släppte den 10 maj 2022 infördes ett skydd mot användning av förfalskade certifikat vid inloggning till Windows. Skyddet innebär att certifikatet på SITHS-kortet kommer att kontrolleras mot uppgifter som ni själva måste registrera på användarens konto i Microsoft Active Directory (AD).

Fram till 9 maj 2023 är det frivilligt att aktivera det nya skyddet. Vid installation kan det låta som att Microsoft uppger att skyddet inte är aktiverat. I vissa fall har det dock visat sig att användare ändå får problem med inloggning direkt när uppdateringen har installerats. Det gäller till exempel om användarens konto i AD har skapats efter att SITHS-certifikatet utfärdades. Se KB5014754 för mer information från Microsoft.

Inera har med hjälp av två regioner tagit fram en instruktion, Förändring vid inloggning till Windows med SITHS-certifikat, för de åtgärder som behöver vidtas i lokalt AD för att fortsatt kunna logga in till Windows med redan utfärdade SITHS-certifikat.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan