Aktuellt

Fem frågor till Ineras CIO Per Brogevik

I november förra året tog Per Brogevik klivet från digitaliseringsdirektör i Örebro kommun till ny CIO på Inera. Sedan dess har det skett flera större förändringar internt, bland annat har nya arbetssätt införts och en ny organisation trädde i kraft den 1 mars. Nu leder Per Brogevik arbetet på den nya avdelningen IT och arkitektur.

Per Brogevik har erfarenhet från ledarroller inom såväl det privata näringslivet som stat och kommun.

Per Brogevik, CIO på Inera
Per Brogevik, CIO på Inera.

Hur vill du bidra i Ineras nya organisation?

– Jag är it-arkitekt och systemutvecklare i grunden och van att leda it-organisationer som befinner sig i större förändringsprocesser. Jag vet hur viktigt det är med tydligt uppsatta mål som medarbetarna är med på och förstår så att vi tillsammans kan förflytta oss mot de målen. Jag har även erfarenhet av att införa agila arbetssätt i organisationer.

Syftet med införandet av nya arbetssätt är öka förmågan till samspel inom organisationen och förbättra samarbetet med Ineras leverantörer. Per Brogevik menar att med ett fåtal utvalda leverantörer kan stora effekter nås, både kostnads- och kvalitetsmässigt.

– En förutsättning för att Inera ska ha en nyckelroll i välfärdens digitala omställning är kontinuerlig utveckling av arbetssätt och optimalt nyttjande av interna resurser tillsammans med leverantörerna. Till största del handlar det om att bättre kunna möta kundernas behov och förväntningar på Inera.

Med din bakgrund inom kommun, vad ser du att kommunerna behöver och förväntar sig av Inera?

– I min roll som digitaliseringsdirektör på Örebro kommun såg jag att Inera har en viktig uppgift, inte minst utifrån det kommunala perspektivet. Kommunerna har enorma utmaningar när det kommer till resurser och att hitta kostnadseffektiva lösningar. I många fall har vi ju dessutom 290 kommuner som strävar efter att åstadkomma samma sak. Här har Inera en bra position att kunna erbjuda tjänster och lösningar på bredare front. Att vara en del av denna utveckling känns väldigt spännande.

Arbetet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling som handlar om att landets kommuner tillsammans med SKR, Inera och Adda samlas kring en långsiktig utvecklingsagenda genom digitalisering är något som Per Brogevik ser stor potential i. I slutet av 2023 skickade SKR ut 13 initiativ till kommunerna inom olika områden och av dem prioriterade kommunerna sex som de tycker är viktigast att börja med.

Hur ser du på Ineras roll i att realisera de prioriterade initiativen?

– Flera av initiativen som kommunerna har valt ut har att göra med Ineras uppdrag och kärnverksamhet så detta kommer bli vägledande för Ineras kommunarbete. Jag hoppas att Inera kommer få i uppdrag att vidareutveckla befintliga tjänster med större fokus på kommunernas behov och att framtida tjänsteutveckling ännu mer kommer göras med de kommunala behoven i åtanke.

Nu har du jobbat på Inera i snart ett halvår, hur har det varit hittills?

– Ganska mycket tid har ägnats åt att komma i gång och sätta ramarna för hur vi ska arbeta inom min nya avdelning, och nu ser jag verkligen fram emot nästa steg och att jobba smartare tillsammans på Inera för att skapa större värde för dem vi finns till för.

Vad ser du mest fram emot?

– Jag tror att de förändringar vi genomför just nu internt – med nya arbetssätt och en organisation som är bättre utformad för att stödja de nya arbetssätten, är helt nödvändiga för att vi ska kunna leverera mer nytta till kommuner, regioner och privata utförare. Inera har varit duktiga på att leverera bra tjänster men jag tror att vi med tidigare arbetssätt närmade oss en punkt där vi riskerade att slå i taket gällande vad vi kunde leverera. Våra kunder behöver smartare, bättre och mer effektiva lösningar som svar på sina stora ekonomiska utmaningar. Därför behöver vi, med ungefär samma kapacitet som tidigare, kunna leverera snabbare resultat med än högre kvalitet.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan