Aktuellt

Felsökning av problem med SITHS-kort som låser sig

Det har uppdagats att flera kunder upplever ett sporadiskt problem med SITHS-kort vars legitimeringskod låser sig utan synlig anledning. Här kommer mer information om den pågående felsökningen och rekommendation från Inera.

Under SITHS-dagen den 21 maj berättade en region att de upplever problem med att legitimeringskoden på SITHS-kort låser sig utan anledning. Flera andra kunder har också hört av sig och meddelat att de upplever samma, eller liknande, problem. Detta drabbar dagligen ett begränsat antal användare, som tvingas låsa upp sina kort. Problemet är sporadiskt och har inte kunnat kopplas till något specifikt beteende, miljö eller system.

Det pågår ett felsökningsarbete både i den region som lyfte problemet, hos Inera och hos Ineras leverantörer för att hitta källan till problemet och vad som kan vara orsaken till låsningen av legitimeringskoden. Vi ber om allas förståelse och tålamod.

Ytterligare information:

  • Tänk på att de kort som låser sig går att låsa upp med upplåsningskod (PUK-kod) eller med hjälp av id-administratör (gäller endast 7xx kortprodukter).
  • Om din organisation har en teknisk resurs som kan vara behjälplig i felsökningen av problemet, alternativt om du tror dig ha någon upplysning om problemet, kontakta Inera genom att lägga ett supportärende.
  • Upplever du ett annat problem än det ovan beskrivna ska du kontakta din lokala it-support som i sin tur vid behov kan lägga ett supportärende till Inera.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan