Aktuellt

Enkelt att registrera sig i donationsregistret via 1177

Nu går det att anmäla sin vilja i donationsregistret efter inloggning på 1177.se. Förhoppningen är att antalet registrerade därmed ska öka, vilket underlättar för vården att få kännedom om individers inställning till organ- och vävnadsdonation.

Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen är 80 procent av Sveriges invånare positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men bara 20 procent har tagit aktiv ställning genom att anmäla sin inställning i donationsregistret. Oavsett om man vill donera organ och vävnader efter sin död eller inte, så är det viktigt att anmäla sin vilja.

– Vården tittar alltid i registret som en del av donationsutredningen. Donationsregistret är ett viljeyttringsregister, det vill säga man registrerar ja eller nej till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Det underlättar för vårdpersonalen i dialog med närstående när det finns en registrerad vilja ifall frågan om donation skulle bli aktuell, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen. Det är också bra att informera sina närstående om sin inställning.

Under årets donationsvecka fanns en digital räknare på Socialstyrelsens hemsida som i realtid visade hur många som har anmält sin inställning i donationsregistret. I mitten av november hade över 1,8 miljoner människor tagit ställning. Förhoppningen är att antalet registrerade personer ska öka i samband med att donationsregistret nu går att nå via 1177.se. I år registrerade sig över 12 000 personer under donationsveckan, vilket är fler än förra året.

– Våra attityd- och enkätundersökningar har visat att många människor är mer benägna att ta ställning till donation när de befinner sig i vårdnära miljöer. Det är därför vi tillsammans med Inera har utvecklat den här möjligheten. Min vision är att åtminstone hälften av befolkningen ska registrera sin vilja inom en snar framtid, säger Anna Aldehag.

Till toppen av sidan