Aktuellt

Elektroniskt formulär för anmälan av domänvalidering

För att minska administrationen och förenkla beställning av domänvalidering har vi ersatt pappersblanketten med ett elektroniskt formulär.

Du hittar det elektroniska formuläret för anmälan om domänvalidering här:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan