Aktuellt

Distansuppgradering av gamla SITHS-kort förlängs

Nu förlängs möjligheten att distansuppgradera gamla SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3. Sista datum är nu 4 maj 2022.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har beviljat Ineras ansökan om förlängd dispens för distansuppgradering av SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3. Anledningen är den ökade belastning som den rådande pandemin innebär för hälso- och sjukvården.

Dispensen innebär att sista datum för att distansuppgradera gamla SITHS-kort skjuts fram från 9 december 2021 till 4 maj 2022.

Så distansuppgraderar du ditt SITHS-kort

Du kan själv distansuppgradera ditt SITHS-kort genom att logga in på Mina sidor. Se användarguide för hur du distansuppgraderar ditt SITHS-kort.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan