Aktuellt

De nya IP-adresserna för spärrkontroll kommer att gå i produktion 23–25 januari 2024

Inera har tidigare informerat om att SITHS certifikatutfärdare kommer att få nya IP-adresser för spärrkontroll och att ni måste genomföra tillägg av brandväggsöppningar för dessa nya IP-adresser så snart som möjligt. Observera att befintliga brandväggsöppningar ska lämnas orörda tills vidare.

Det är viktigt att SITHS direktanslutna organisationer informerar sina tredjepartsanslutna organisationer om förändringen.

Det finns möjlighet för er att kontrollera om era brandväggsändringar har genomförts. Information om hur ni gör finns på sidan NLS PKI under rubriken Hur verifierar ni brandväggsändringarna?

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan