Datum för SITHS-utbildning under 2023

Nu har vår samarbetspartner Secure State Cyber publicerat datum för SITHS-utbildningen för Ansvarig utgivare som de kommer att erbjuda under 2023.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan