Aktuellt

Dags att förbereda för SDK adressbok

Idag skickas känslig information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ofta med fax eller brev. Med tjänsten Säker digital information, SDK, ska man kunna skicka informationen digitalt istället. Inera ansvarar för den adressbok som utgör kärnan i tjänsten. Redan nu är det dags att börja med lokala förberedelser för att kunna införa tjänsten när den lanseras i början av nästa år.

Så fungerar SDK
Emilia Virhage, projektadministratör på Inera

I Sverige finns det 21 regioner, 290 kommuner och ungefär 250 statliga myndigheter[1]. Varje dag utbyter de mängder av information i handläggningen av ärenden och beslut. Ofta handlar det om känslig information som skickas med fysiska brev, fax, vanlig osäker e-post och i vissa fall ringer man till särskilda telefonnummer för att säkerställa att informationen kommer fram till rätt person eller funktion.

Men framöver ska det istället gå att skicka säkra digitala meddelanden mellan aktörer som är anslutna till tjänsten Säker digital kommunikation, där SDK Adressboken är en del.

Målet är att Sverige ska ha standarder, regelverk och gemensam adressbok på plats för digital kommunikation mellan regioner, kommuner och statliga myndigheter samt privata utförare av offentligt uppdrag nästa år. Just nu pågår 24 olika pilotprojekt inom projektet Säker digital kommunikation.

Adressboken är kärnan i tjänsten Säker digital kommunikation. I den samlas så kallade funktionsadresser till olika verksamheter i de regioner, kommuner och statliga myndigheter som är anslutna till tjänsten. En funktionsadress är en adress som går till en funktion eller en grupp i en organisation, istället för till en enskild person. Även om det finns olika definitioner av funktioner i de olika verksamheterna, så ska gemensamma sökord göra att det går att hitta dem på ett enkelt sätt.

- Ett problem när man ska skicka meddelanden är att veta vilken funktion som ska ha meddelandet. Myndigheter, regioner och kommuner benämner funktioner olika. För att stödja att information hamnar rätt finns en sökfunktion för begreppen i adressboken. Till adresserna kopplas de begrepp och områden som hör till just den funktionen. På så sätt kan man stödja att meddelandet hamnar rätt, säger Emilia Virhage, projektadministratör på Inera som har arbetat med utvecklingen av SDK Adressbok och att ta fram bland annat en användarhandledning för adressboken.

En användare som ska skicka ett meddelande via Säker digital kommunikation kan välja att söka på vilka ord som helst eller med standardiserade sökord. Att ett sökord är standardiserat innebär att det betyder samma sak i alla anslutna organisationer. Det handlar om koder, det vill säga ord eller siffror som valts som standarder. På det sättet blir det enklare att hitta rätt i andra organisationer. Exempel på standardiserade sökord är biståndshandläggare, orosanmälan, försörjningsstöd eller hemsjukvård.

Adressboken finns redan på plats och testas i de pilotprojekt som pågår. Nyligen har det publicerats mer vägledning som framförallt riktar sig till kommuner så att de vet vad de ska tänka på innan organisationen börjar lägga in sina uppgifter i SDK Adressboken.

- Om du till exempel jobbar på polisen och ska skicka en orosanmälan till socialtjänsten på kommunen, något som idag görs via fax, så kan du enkelt söka på ordet ”orosanmälan” samt kommunens namn. Den adress hos kommunen som är taggad med begreppet orosanmälan kommer då automatiskt fram i sökningen eftersom den har kodats med ordet ”orosanmälan”. Det här är en gemensam struktur som Ineras kommungrupp och projektet Säker digital kommunikation har tagit fram tillsammans med SKR, nätverk hos SKR och kommuner, säger Emilia Virhage.

Till en början har fokus legat på att ta fram strukturen och standardiserade sökord för socialtjänst inom kommunal hälso- och sjukvård, men det finns behov av att vidareutveckla strukturen för flera av kommunernas verksamheter. Det finns även behov av att ta fram en struktur och standardiserade sökord för regioner och myndigheter.

Planen är att alla regioner, kommuner och statliga myndigheter ska kunna ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation efter årsskiftet, men redan nu är det dags att börja förbereda sig lokalt. Det finns både verksamhetsfrågor, som hur man vill använda SDK Adressbok, och teknik- och säkerhetsfrågor som man bör titta på.

[1] https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter/

Till toppen av sidan