Aktuellt

17 regioner använder bild vid bedömning via 1177

Allt fler regioner använder Ineras bildverktyg som ett komplement under samtalen med 1177 Vårdguiden på telefon. Utvärderingar visar att bilden är klargörande när invånaren har svårt att förklara eller beskriva sitt symtom eller problem. Den förstärker sjuksköterskornas bedömning och ger därmed både trygghet och precision.

Inom ramen för Ineras program Första linjens digitala vård har tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon utvecklats ytterligare och bland annat infört ett bildverktyg.

Pilotverksamhet för att testa bildverktyget

Under vintern 2019/2020 pågick en pilotverksamhet för att testa bildverktyget. I en grupp ingick Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. Eleonor Sundqvist som är sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon deltog från Region Västernorrland.

Eleonor Sundqvist är sjuksköterska på 1177 Vårdguiden i Region Västernorrland och använder bildverktyget.

– Alla var väldigt nöjda med verktyget och under våren 2020 gick det över från pilot till ett ordinärt verktyg för oss. Det är ett smidigt verktyg med bra instruktioner både för oss och för den som ringer. Det känns tryggt att den inringande personen behöver legitimera sig med Mobilt bank-id.

– De som ringer in blir oftast väldigt positivt inställda till att vi kan erbjuda dem att skicka en bild för att bättre beskriva sitt besvär. Visst, samtalen med bild tar längre tid, men det ger oss en ännu bättre möjlighet att göra medicinskt kvalitetssäkrade bedömningar i fall där vi kanske har svårt att förstå den inringandes beskrivning.

Enligt Eleonor är bild ett av de bättre verktygen som de fått för att göra så bra bedömningar som möjligt. Verkligen ett mervärde.

Gedigen utbildningsinsats i Region Jönköping

En annan region som tidigt påbörjade sitt införande av bildverktyget är Region Jönköping. Under hösten 2020 fick både fastanställda och timanställda telefonsjuksköterskor individuella genomgångar och utbildning kring hur verktyget fungerade. Varje person, som arbetade med telefonrådgivningen, fick både en teoretisk grund till det nya arbetssättet och utbildning kring den juridik som de behöver förhålla sig till. Därefter fick de testa de tekniska momenten på egen hand i olika scenarier, växelvis i rollen som inringare och som den som tar emot samtalet i egenskap av sjuksköterska.

Evelina Romhagen är utbildningsansvarig för 1177 Vårdguiden på telefon i Region Jönköping och den som ansvarade för införandet. Hon berättar om utbildningen:

– När vi startade utbildningen var vi tydliga med att bild är ett komplement till den vanliga bedömningen som görs under telefonsamtalet med syftet att förstärka bedömningen. En god förståelse behövs för att skapa motivation eftersom det tar lite längre tid att hantera bildverktyget jämfört med ett vanligt samtal, förklarar Evelina.

Bilden visar Evelina Romhagen som är utbildningsansvarig för 1177 Vårdguiden i Region Jönköping
Evelina Romhagen är utbildningsansvarig för 1177 Vårdguiden på telefon i Region Jönköping

Exempel från verkligheten

Exempel på situationer då det är motiverat att be om en bild för att förstärka bedömningsunderlaget är vid sårskador, vid skador på arm, ben, fot och i viss mån vid utslag, till exempel för myggbett när svullnaden är stor. Evelina ger ett exempel från en situation i somras:

– En man ringde in som hade vaccinerat sig och var orolig för att han upplevde en kraftig svullnad i överarmen. Med den inskickade bilden var det lättare för mig att göra en bedömning som grund för min rådgivning till mannen. Bilden visade knappt någon svullnad utan snarare en rodnad, vilket gjorde att jag fick mer att gå på och kunde därmed göra en bättre professionell bedömning än om jag bara hade lyssnat på mannens beskrivning. Sjuksköterskorna har varit både positiva och nyfikna på det nya verktyget och tycker att det kan vara till stor hjälp för att kunna göra en starkare bedömning.

Regioner som använder bildverktyget

Trots att belastningen på 1177 Vårdguiden på telefon har varit stor nu under pandemin har det nya verktyget använts i många samtal i regionerna.

17 regioner använder verktyget idag:

Region Dalarna

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Västra Götaland

Region Örebro län

Region Östergötland

Två regioner planerar för införande av verktyget 2022:

Gotland

Blekinge

Till toppen av sidan