Aktuellt

Begränsad möjlighet att göra ändringar via Bilaga 1.1.1 efter 25 november

Från och med den 25 november går det inte längre att ändra logotyp, baksidestext och utfärdarnummer via nuvarande bilaga 1.1.1. När nya SITHS eID-portalen lanseras under första halvåret 2023 kommer det återigen bli möjligt att göra ändringar där.

SITHS-förvaltningen kommer att föra över kundinformation från kortleverantören Thales till SITHS eID-portalen för att förberedda uppsättningen av organisationer i SITHS eID-portalen.

Med anledning av detta kommer vi från och med den 25 november 2022 att stoppa möjligheten att ändra logotyp, baksidestext och utfärdarnummer via nuvarande Bilaga 1.1.1. Detta gör vi för att säkerställa att vi inte har olika uppsättningar av logotyp, baksidestext och utfärdarnummer i nuvarande lösningen och i SITHS eID-portalen.

När SITHS eID-portalen lanseras kommer ni att kunna göra ändringar av ovanstående igen. Lanseringen planeras till första halvåret 2023.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan