Aktuellt

Åtgärderna som gör att e-tjänsterna klarar trycket

Aldrig har belastningen varit så hög på tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Under april noterades ett nytt rekord med drygt 18 miljoner inloggningar på 1177.se. För att klara den kraftigt utökade användningen har en rad stabiliseringsåtgärder gjorts inom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Arbetet har fyrdubblat kapaciteten jämfört med hur det såg ut för ett år sedan.

En man som håller i en laptop  tillsammans med ett barn

För att öka stabiliteten på 1177.ses plattform har svagheter, som gjort det svårt att skala upp, undanröjts. Gammal teknik har bytts mot ny då integrationsplattformen för de inloggade tjänsterna har bytts ut.

En av framgångsfaktorerna till att det har varit möjligt att utföra ett så omfattande arbete utan att störa att besökarna samtidigt använder e-tjänsterna, är att arbetet har delats upp i lagom stora delar. De delar med mycket trafik har prioriterats. En nackdel är att detta steg-för-steg förfarande har gjort att det tagit längre tid. Men under den rådande situationen med så högt tryck väger fördelarna upp tidsaspekten. För att kunna hålla liv i plattformen utökades tillhörande och nödvändiga licenser.

För att öka stabiliteten har också programkoden skrivits om för att passa den nya plattformen. Även utvecklingsramverket kommer framöver att bytas ut för att få en effektivare drift och för att det ska bli smidigare vid produktionssättningar.

Stabiliseringsåtgärder för de inloggade tjänsterna på 1177.se genomförs inom ramen för programmet Första linjens digitala vård

Virtuell kö
När riktigt många vill logga in samtidigt till e-tjänsterna på 1177.se kommer besökaren framöver att mötas av ett digitalt kösystem. Den digitala kön syns när man har klickat på knappen för inloggning och innan besökaren gör själva inloggningen. Syftet är att kunna reglera hur stort inflödet är till startsidan för att kunna balansera kapaciteten för att klara extrema toppar.

Det som händer för besökaren är att en ny sida syns på skärmen som visar hur lång tid det är kvar innan det blir möjligt att använda sin e-legitimation. När det är användarens tur att logga in försvinner sidan automatiskt och man hamnar på inloggningssidan.

- Det jag är mest stolt över är att vi har lyckats göra både flytten och andra stabiliseringsåtgärder utan några allvarliga störningar. Alla som har varit inblandade ska ha en stor eloge för att arbetet har kunnat utföras så smidigt, säger Anders Larsson som är it-arkitekt på Inera och som har hållit ihop arbetet.

Till toppen av sidan