Användarguider till Mina sidor

Vi har uppmärksammat att det finnas en efterfrågan på instruktioner för användare av Mina sidor. Därför har vi påbörjat ett arbete med att ta fram ett antal användarguider.

Det är ett pågående arbete och användarguiderna kommer att publiceras löpande vartefter de blir klara.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan