Aktuellt

Abonnemangsavgift för funktionscertifikat införs i januari 2024

När nya SITHS eID-portal lanseras den 25 januari 2024 kommer Inera införa en abonnemangsavgift för funktionscertifikat.

Artikel Pris per
funktionsobjekt
och år (SEK)
Abonnemangsavgiften funktionscertifikat för kommuner, myndigheter och privata aktörer 360*

*Abonnemangsavgiften för kommuner, myndigheter och privata aktörer kommer att beräknas utifrån antalet funktionsobjekt som har minst ett giltigt SITHS funktionscertifikat och faktureras månadsvis.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan